Nabrzeża w portach jachtowych – wymagania w zakresie instalacji elektrycznych niskiego napięcia

Marcin Andrzej Sulkowski , Honorata Sierocka

Abstract

The article describes the requirements for electrical installations used on harbours in the aspect of the requirements of the PN-HD-60364-7-709:2010 Low-voltage electrical installations. Part 7-709 Requirements for special installations or locations. Harbours, marinas and similar locations [1]. The text describes how to run such an installation, how to protect it from electric shock by using separation transformers and residual current devices. The requirements for the elements of the installation have also been described due to the increased risk of mechanical damage and due to the continuous presence of water.
Autor Marcin Andrzej Sulkowski (WE/KFEiTS)
Marcin Andrzej Sulkowski
- Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej
, Honorata Sierocka
Honorata Sierocka
-
Inne wersje tytułuWharfs in harbours – requirements for low-voltage electrical installations
Tytuł czasopisma/seriiElektro.Info, ISSN 1642-8722, (0 pkt)
Rok wydania2019
Nr6
Paginacja45-47
Streszczenie w języku polskimW artykule opisano wymagania stawiane instalacji elektrycznej stosowanej na nabrzeżach jachtowych w aspekcie wymagań normy PN-HD-60364-7-709:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-709: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje [1]. W tekście opisane zostały sposoby prowadzenia takiej instalacji, sposoby zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym przez zastosowanie transformatorów separacyjnych oraz wyłączników różnicowoprądowych. Opisano również wymagania stawiane elementom instalacji ze względu na zwiększone ryzyko zniszczenia mechanicznego oraz ciągłą obecność wody.
Identyfikator wewnętrznyROC 19-20
Językpl polski
Punktacja (całkowita)5
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 17-02-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?