Nabrzeża w portach jachtowych – wymagania w zakresie instalacji elektrycznych niskiego napięcia

Marcin Andrzej Sulkowski , Honorata Sierocka

Abstract

The article describes the requirements for electrical installations used on harbours in the aspect of the requirements of the PN-HD-60364-7-709:2010 Low-voltage electrical installations. Part 7-709 Requirements for special installations or locations. Harbours, marinas and similar locations [1]. The text describes how to run such an installation, how to protect it from electric shock by using separation transformers and residual current devices. The requirements for the elements of the installation have also been described due to the increased risk of mechanical damage and due to the continuous presence of water.
Author Marcin Andrzej Sulkowski (FEE/DPELT)
Marcin Andrzej Sulkowski,,
- Department of Electrical Power Engineering, Photonics and Lighting Technology
, Honorata Sierocka
Honorata Sierocka,,
-
Other language title versionsWharfs in harbours – requirements for low-voltage electrical installations
Journal seriesElektro.Info, ISSN 1642-8722, (0 pkt)
Issue year2019
No6
Pages45-47
Abstract in PolishW artykule opisano wymagania stawiane instalacji elektrycznej stosowanej na nabrzeżach jachtowych w aspekcie wymagań normy PN-HD-60364-7-709:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-709: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje [1]. W tekście opisane zostały sposoby prowadzenia takiej instalacji, sposoby zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym przez zastosowanie transformatorów separacyjnych oraz wyłączników różnicowoprądowych. Opisano również wymagania stawiane elementom instalacji ze względu na zwiększone ryzyko zniszczenia mechanicznego oraz ciągłą obecność wody.
Internal identifierROC 19-20
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 17-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?