16 Academy of Management – 3(2)/2019 Eksperyment w Hawthorn – przełom w rozumieniu roli mechanizmów społecznych w organizacji

Joanna Moczydłowska , Grażyna Pawelec

Abstract

The article assumes that the experiment at Hawthorn was an important stage defining pre-cisely the subject of management sciences, and thus confirming management as a separate scientific discipline. In the article, the authors resemble the course of experiments carried out by Elton Mayo and his colleagues and point out the most important conclusions result-ing from these experiments, which are important for the development of management the-ory and practice, as well as the methodology of social research. The article also attempts to answer the question about the essence of social processes in the organization and the sig-nificance of the results of the Hawthorn experiment for current management problems.
Author Joanna Moczydłowska (FEM / DOM)
Joanna Moczydłowska,,
- Department of Organization and Management
, Grażyna Pawelec
Grażyna Pawelec,,
-
Journal seriesAkademia Zarządzania, ISSN 2544-512X, (0 pkt)
Issue year2019
Vol3
No2
Pages16-29
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polisheksperyment w Hawthorn, nauki o zarządzaniu, procesy społeczne w organizacji, metodo-logia badań społecznych
Keywords in Englishexperiment in Hawthorn, management studies, social processes in the organization, meth-odology of social research
Abstract in PolishW artykule założono, że eksperyment w Hawthorn był ważnym etapem definiującym wła-śnie przedmiot nauk o zarządzaniu, a tym samym potwierdzającym zarządzanie jako od-rębną dyscypliną naukową. W artykule autorki przypominają przebieg eksperymentów przeprowadzonych przez Eltona Mayo i jego współpracowników i wskazują na najważniej-sze wnioski wynikające z tych eksperymentów, które są istotne dla rozwoju teorii i praktyki zarządzania oraz metodologii badań społecznych. W artykule podjęto również próbę odpo-wiedzi na pytanie o istotę procesów społecznych w organizacji i znaczenie wyników ekspe-rymentu w Hawthorn dla bieżących problemów zarządzania.
URL http://info.wiz.pb.edu.pl/Nauka/Czasopismo-Akademia-Zarz%C4%85dzania
Internal identifierROC 19-20
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?