Badanie odporności na polerowanie mieszanek kruszywa grubego i granulatu gumowego przeznaczonych do nawierzchni poroelastycznych

Marta Wasilewska , Władysław Gardziejczyk

Abstract

The paper presents the evaluation of the polishing resistance of mixtures from granodiorite, gabbro, amphibolite, gneiss aggregates and rubber granlues intented for poroelastic road surface. Gabbro, granodiorite and amphibolite aggregates were classified in the PSV50 category, whereas gneiss aggregate in the PSV44 category. It was found that the addition of rubber particles in an amount of about 20% had no significant effect on PSV mixtures. This proves that the changes in microtexture are associated with changes occurring on the aggregate surface. Attempts have been made to carry out tests for mixtures from gabbro aggregate and rubber granules in an amount of 30 and 40%. However, no significant effect of the granulate on the PSV value of themixtureswas recorded. Itwas found that sampleswith higher amounts of rubber particles had low durability. As a consequence, it contributed to numerous technical problems during the test..
Author Marta Wasilewska (FCEE / DCRE)
Marta Wasilewska,,
- Department of Construction and Road Engineering
, Władysław Gardziejczyk (FCEE / DCRE)
Władysław Gardziejczyk,,
- Department of Construction and Road Engineering
Journal seriesMateriały Budowlane, ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X, (0 pkt)
Issue year2019
No6
Pages57-58
Keywords in Polishwskaźnik polerowalności PSV; mikrotekstura; warstwa ścieralna; granulat gumowy; właściwości przeciwpoślizgowe
Keywords in EnglishPSV (Polished Stone Value); microtexture; wearing course; rubber granules; skid resistance
Abstract in PolishArtykuł prezentuje ocenę odporności na polerowanie mieszanek z kruszywa granodiorytowego, gabrowego, amfibolitowego, gnejsowego oraz granulatu gumowego przeznaczonych do warstw ścierlanych z poroelastycznych mieszanek. Kruszywo gabrowe, granodiorytowe i amfibolitowe zostało zaklasyfikowane do kategorii PSV50, natomiast gnejsowe do kategorii PSV44. Ustalono, że dodatek granulatu gumowego w ilości ok. 20% nie wpłynął istotnie na wartość PSV mieszanki. Dowodzi to, że zmiany w mikroteksturze są związane ze zmianami zachodzącymi na powierzchni kruszywa grubego. W przypadku mieszanek z kruszywa gabrowego i granulatu gumowego w ilości 30 i 40%. również nie zarejestrowano istotnego wpływu granulatu na wartość PSV mieszanki. Stwierdzono jednak, że próbki z większą zawartością granulatu gumowego wykazały niedostateczną trwałość. W efekcie przyczyniało się to do problemów technicznych podczas wykonywania oznaczenia.
DOIDOI:10.15199/33.2019.06.06
Internal identifierROC 19-20
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?