Porównanie wydajności wysokopoziomowych języków programowania w systemach mikroprocesorowych

Agnieszka Choroszucho , Piotr Golonko , Mateusz Sumorek , Jakub Żukowski

Abstract

Conducting research, especially in technical field often binds with necessity of making device prototype or specialized tools. In such situations microcontroller-based solutions are often used. Choice of development platform and software environment decides about success of project or allows saving significant amount of time. In article have been tested 3 common development platforms based on different microcontrollers and two high-level programming languages, C/C++ and new solution based on Python. Chosen testing process is based on mathematical procedures used in control, analysis and automation. Results of research should allow to selection of optimal hardware platform as well programming language according to planned use and requested computing power.
Author Agnieszka Choroszucho (FEE / DTEM)
Agnieszka Choroszucho,,
- Department of Theoretical Electrotechnics and Metrology
, Piotr Golonko (FEE)
Piotr Golonko,,
- Faculty of Electrical Engineering
, Mateusz Sumorek (FEE)
Mateusz Sumorek,,
- Faculty of Electrical Engineering
, Jakub Żukowski (FEE)
Jakub Żukowski,,
- Faculty of Electrical Engineering
Other language title versionsComparison of high-level programming languages efficiency in embedded systems
Journal seriesPoznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, ISSN 1897-0737, (0 pkt)
Issue year2019
No99
Pages157-165
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishmikrokontrolery, C/C++, Phyton, Arduino, ESP32, ESP8266
Abstract in PolishProwadzenie prac naukowych, zwłaszcza z dziedzin technicznych często związane jest z koniecznością wykonania prototypu urządzenia lub potrzebnych przyrządów. W takich przypadkach często wykorzystuje się rozwiązania oparte na mikrokontrolerach. Wybór samej platformy sprzętowej, jak również programistycznej decyduje o sukcesie projektu oraz pozwala zaoszczędzić czas. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące trzech platform opartych o różne modele mikrokontrolerów oraz zastosowane dwa języki programowania (C/C++ oraz nowe rozwiązanie bazujące na języku Python). Do analizy wydajności języków programowania wybrano zagadnienia bazujące na procedurach matematycznych mających zastosowanie w sterowaniu, analizie i automatyce. Wyniki badań pozwolą wpłynąć na właściwy dobór optymalnej platformy sprzętowej oraz języka programowania przy uwzględnieniu planowanego zastosowania i zapotrzebowania na moc obliczeniową.
DOIDOI:10.21008/j.1897-0737.2019.99.0014
URL http://www.iee.put.poznan.pl/wydawnictwa/wydawnictwaFiles//2019/2040_Academic%20Journals%20Poznan%20University%20of%20Technology_99/!157_14_Choroszucho.pdf
Internal identifier000045693
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreBUT score = 0.0, 11-07-2019, manual
Ministerial score = 5.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?