Propozycja metody badawczej materiałów ciernych stosowanych w hamulcach maszyn przemysłu rolniczego

Eliza Borawska , Andrzej Borawski

Abstract

The dynamic development of the automotive industry also affected vehicles used in agricultural. They are running at higher speeds, they are also characterized by larger masses. Their stopping therefore requires the use of new, more efficient brakes. This, in turn, requires numerous studies to optimize the composition of friction materials. Various methods are used for research. It is most beneficial if tests are carried out on a real object. However, not often it is possible. Laboratory tests attempt to reflect the research object as closely as possible, but the test stands provide only some approximation. Many researchers are currently involved in simulation research. Their main advantage is lower cost and virtually unlimited variation of test conditions. This work aims to propose a new research method using Ball-Cratering contact. The method of Taguchi optimizing processes was proposed for the appropriate planning of the experiment. In order to verify the correctness of the proposed method, examinations were carried out. As a result, the values of the coefficient of friction and the coefficient of abrasive wear rate were determined.
Autor Eliza Borawska
Eliza Borawska
-
, Andrzej Borawski (WM/KBiEM)
Andrzej Borawski
- Katedra Budowy Maszyn i Techniki Cieplnej
Inne wersje tytułuProposed research method of agricultural machinery brakes friction materials
Tytuł czasopisma/seriiAparatura Badawcza i Dydaktyczna, ISSN 1426-9600, e-ISSN 2392-1765, (0 pkt)
Rok wydania2019
Tom24
Nr2
Paginacja167-172
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0,50
Słowa kluczowe w języku polskiminżynieria mechaniczna, maszyny rolnicze, hamulce, Ball-Cratering, metoda Taguchi
Słowa kluczowe w języku angielskimmechanical engineering, agricultural machinery, brakes, Ball-Cratering, Taguchi method
Streszczenie w języku polskimDynamiczny rozwój przemysłu motoryzacyjnego dotknął również pojazdy wykorzystywane w pracach polowych. Poruszają się one z coraz to większymi prędkościami, charakteryzują się też większymi masami. Ich zatrzymanie wymaga więc stosowania nowych, bardziej wydajnych hamulców. To z kolei wymusza prowadzenie licznych badań mających na celu optymalizację składu okładzin ciernych. Do badań wykorzystuje się różne metody. Najkorzystniej jest, jeżeli wykonuje się badania na obiekcie rzeczywistym. Jednak mało kiedy jest to możliwe. W badaniach laboratoryjnych próbuje się jak najlepiej odzwierciedlić obiekt badań, jednak stanowiska badawcze zapewniają jedynie pewne przybliżenie. Wielu naukowców zajmuje się obecnie badaniami symulacyjnymi. Ich główną zaletą jest niski koszt oraz praktycznie nieograniczona możliwość wariacji warunków badań. Niniejsza praca ma na celu zaproponowanie nowej metody badawczej wykorzystującej kontakt Ball- -Cratering. Do odpowiedniego zaplanowania eksperymentu zaproponowano metodę optymalizacji procesów Taguchi. W celu zweryfikowania prawidłowości proponowanej metody wykonano przykładowe badania. Wyznaczono w nich wartości współczynnika tarcia oraz współczynnika szybkości zużywania ściernego.
URL http://abid.cobrabid.pl/?node_id=248&lang=pl&ma_id=3724
Identyfikator wewnętrznyROC 19-20
Językpl polski , en angielski
LicencjaInna otwarta licencja
Punktacja (całkowita)5
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 14-02-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?