Analiza zawartości ołowiu w glebach użytkowanych rolniczo dorzecza rzeki Wisły

Urszula Tarasiuk

Abstract

Ołów zalicza się do niezwykle toksycznych pierwiastków w środowisku, ze względu na fakt, iż w warunkach znacznego zanieczyszczenia środowiska jest bardzo łatwo pobierany przez rośliny zarówno poprzez systemy korzeniowe (z gleby) jak i liście (z atmosfery) (Ciepał 1992; Terelak i in. 2000). Zwiększona sorpcja ołowiu w glebach może być związana z obecnością m. in. substancji organicznej, minerałów ilastych czy też uwodnionych tlenków Fe i Mn (Baran, Turski 1996, Koncewicz-Baran, Gondek, 2010). Celem artykułu jest analiza zawartości ołowiu w glebach użytkowanych rolniczo w zlewni rzeki Wisły. Ocenę wykonano na podstawie wyników badań zrealizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w okresie od 1995 do 2015 roku. Ośrodkiem wykonawczym był Instytut Upraw i Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, gdzie zbadano łączną ilość próbek gleby równą 125. Każda z próbek została pobrana na głębokości od 0 do 20 cm z powierzchni osiągającej wielkość bliską 100 m2 (http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/). W toku analizy wykazano, że średnie zawartości ołowiu w badanych glebach użytkowanych rolniczo w zlewni rzeki Wisły mieściły się w zakresie od 5,05mg·kg-1 do 1030,48 mg·kg-1.Największe zawartości badanego pierwiastka w glebach zlewni rzeki Wisły obserwuje się na obszarach charakteryzujących się niezwykle rozwiniętą działalnością przemysłową tj. Górnośląski Okręg Przemysłowy.
Author Urszula Tarasiuk (FCEE)
Urszula Tarasiuk,,
- Faculty of Civil and Environmental Engineering
Pages85-96
Book Karaś Dariusz (eds.): Interdyscyplinarność jako droga do rozwoju nauki VI, 2019, Hutena, ISBN 978-83-945304-4-0, 115 p.
Keywords in Polishgleba, ołów, dorzecze Wisły
Internal identifier000044014
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreBUT score = 5.0, 03-06-2019, manual
Ministerial score = 5.0, 29-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?