Wymiary zarządzania informacją w adaptacyjnym łańcuchu dostaw

Urszula Ryciuk , Maciej Szymczak

Abstract

The paper discusses the problem of information exchange in the adaptive supply chain. It was assumed that contemporary supply chains should be characterized mainly by visibility, velocity and versatility, which are featured in the so-called 3V formula. The 3V formula determines the way information management in adaptive supply chains should be organized. Research results indicate four basic areas of information management: the scope of information shared, information content and quality, ICT supporting information management and performance metrics shared throughout the supply chain. The purpose of the paper is to analyze the level of dimensions related to information sharing in supply chains with regard to industry and the implemented competitive strategy.
Author Urszula Ryciuk (FEM/IDLSE)
Urszula Ryciuk,,
- International Chineese and Central-Eastern European Institute of Logistics and Service Sciences
, Maciej Szymczak
Maciej Szymczak,,
-
Other language title versionsDimensions of information management in the adaptive supply chain
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (0 pkt)
Issue year2019
No381
Pages31-41
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishadaptacyjny łańcuch dostaw, zarządzanie informacją, formuła 3V
Keywords in Englishadaptive supply chain, information management, the 3V formula
Abstract in PolishW artykule rozważano problem wymiany informacji w adaptacyjnym łańcuchu dostaw. Założono, że współczesne łańcuchy dostaw powinny się charakteryzować głównie widocznością, prędkością i wszechstronnością, które można opisać tak zwaną formułą 3V. Zasada 3V determinuje także sposób, w jaki powinno zostać zorganizowane zarządzanie informacją w adaptacyjnych łańcuchach dostaw. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na cztery podstawowe obszary zarządzania informacją: zakres udostępnianych informacji, cechy wymienianych informacji, technologie informacyjno-komunikacyjne wspierające zarządzanie informacjami oraz stosowanie współdzielonych wskaźników oceny dokonań w całym łańcuchu dostaw. Celem artykułu jest wyznaczenie poziomu wymiarów związanych z wymianą informacji w łańcuchach dostaw w zależności od branży oraz stosowanej strategii konkurencji.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_381_400/SE_381/03.pdf
Internal identifierROC 19-20
Languagepl polski
LicenseUznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC)
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 04-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?