Satysfakcja klientów z jakości usług kurierskich w handlu elektronicznym – wyniki badań empirycznych

Edyta Mościcka , Justyna Grześ-Bukłaho

Abstract

Obtaining customer satisfaction is nowadays one of the most important challenges for en-terprises. With the development of the Internet and e-commerce, it takes on special signif-icance because it includes not only the degree of satisfaction of the buyer's expectations by the purchased product, but also the degree of satisfaction of the expectations related to the delivery service to the final customer. For the purposes of this study, the theoretical aspect related to the concept of satisfaction was briefly presented and grounded in the functioning of online stores. The subject of the study was the opinions of online store cus-tomers about the expectations and experiences of the delivery service. The research was conducted among customers of online stores using the CAWI (Computer Assisted Web In-terview) technique. The analyzed research sample amounted to 80 people.
Author Edyta Mościcka (FEM)
Edyta Mościcka,,
- Faculty of Engineering Management
, Justyna Grześ-Bukłaho (FEM / DOM)
Justyna Grześ-Bukłaho,,
- Department of Organization and Management
Other language title versionsCustomer satisfaction with the quality of courier services in e-commerce – results of empirical research
Journal seriesAkademia Zarządzania, ISSN 2544-512X, (0 pkt)
Issue year2019
Vol3
No3
Pages87-101
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishusługi kurierskie, klienci, jakość usług, handel elektroniczny
Keywords in Englishcourier services, customers, quality of services, e-commerce
Abstract in PolishUzyskanie satysfakcji klientów stanowi współcześnie jedno z najważniejszych wyzwań dla przedsiębiorstw. Wraz z rozwojem internetu i handlu internetowego nabiera ona szczegól-nego znaczenia, bowiem obejmuje nie tylko stopień zaspokojenia oczekiwań nabywcy przez zakupiony produkt, ale także stopień zaspokojenia oczekiwań związanych z usługą dostawy do finalnego klienta. Na potrzeby niniejszego opracowania, zwięźle przedstawiono aspekt teoretyczny związany z pojęciem satysfakcji oraz ugruntowano go w funkcjonowaniu skle-pów internetowych. Przedmiotem badania uczyniono opinie klientów sklepów interneto-wych na temat oczekiwań i doświadczeń związanych z usługą dostawy. Badania zostały przeprowadzone wśród klientów sklepów internetowych przy zastosowaniu techniki CAWI (Computer Assisted Web Interview). Analizowana próba badawcza wyniosła 80 osób.
URL http://info.wiz.pb.edu.pl/Nauka/Czasopismo-Akademia-Zarz%C4%85dzania
Internal identifierROC 19-20
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?