Wpływ rodzaju lepiszcza asfaltowego na właściwości techniczne mieszanek mineralno-asfaltowych

Andrzej Plewa

Abstract

Artykuł prezentuje wyniki badań i analiz właściwości technicznych mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem lepiszczy modyfikowanych: kopolimerem SBS, miałem gumowym oraz asfaltu modyfikowanego z dodatkiem upłynniaczy pochodzenia roślinnego. Mieszanki mineralno-asfaltowe, zróżnicowane ze względu na rodzaj zastosowanego lepiszcza, poddano badaniom: modułów sztywności IT-CY i 4PB-PR oraz odporności na zmęczenie w badaniu 4PB-PR. Na podstawie uzyskanych wyników badań ustalono, że mieszanki mineralno-asfaltowe z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego z dodatkiem upłynniaczy pochodzenia roślinnego charakteryzują się znacznie większą trwałością zmęczeniową w odniesieniu do mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem lepiszczy produkowanych przemysłowo. Mieszanki mineralno-asfaltowe z zastosowaniem upłynnionych asfaltów modyfikowanych mogą być stosowane jako innowacyjne rozwiązania zapobiegające propagacji spękań odbitych lub zmęczeniowych. Dodatek upłynniacza pochodzenia roślinnego do asfaltu modyfikowanego pozwala na obniżenie temperatury produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, a także temperatury wbudowania.
Author Andrzej Plewa (FCEE / DCRE)
Andrzej Plewa,,
- Department of Construction and Road Engineering
Journal seriesDrogownictwo, ISSN 0012-6357, (0 pkt)
Issue year2019
Vol74
No1
Pages3-6
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish mieszanka mineralno-asfaltowa, asfalt modyfikowany (elastomeroasfalt), lepiszcze gumowo-asfaltowe, lepiszcze z dodatkiem upłynniaczy roślinnych, cechy techniczne mma
Internal identifier000044773
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreBUT score = 4.0
Ministerial score = 5.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?