Praktyczna weryfikacja założeń projektowych budynku wzniesionego w standardzie niskoenergetycznym

Adam Święcicki , Robert Andrzej Stachniewicz

Abstract

W ostatnich latach obserwuje się w naszym kraju rosnące zainteresowanie budynkami energooszczędnymi. Ograniczenie zużycia energii w budynku powoduje nie tylko na obniżenie opłat eksploatacyjnych, ale również zmniejsza emisję szkodliwych związków do atmosfery z procesu spalania paliwa. Weryfikacja projektowanego zużycia energii i spełnienia wymagań dotyczących charakterystyk energetycznych podczas użytkowania budynku jest bardzo ważna. Umożliwia ona ujawnienie błędów w fazie wznoszenia oraz może wskazać kierunki działań w celu dalszego polepszenia charakterystyki energetycznej. Autorzy w artykule zajęli się weryfikacją założeń projektowych budynku wzniesionego według wymagań standardu NF40, na podstawie badań przeprowadzonych w istniejącym obiekcie. Weryfikację wykonano wykorzystując wyniki pomiarów temperatury, strumienia ciepła oraz jakości cieplnej obudowy za pomocą termowizji oraz pomiarem zużycia gazu do ogrzewania budynku. Monitoring zużycia energii oraz przeprowadzone badania rzeczywistych charakterystyk cieplnych przegród w warunkach eksploatacyjnych, potwierdził osiągniecie standardu energooszczędnego NF40. Kluczem jest tu: właściwa koncepcja bryły budynku, zoptymalizowany poziom ochrony cieplnej przegród, system wentylacji z odzyskiem ciepła oraz często zaniedbywana dbałość o prawidłowe rozwiązania połączeń przegród. Ten ostatni element znacząco niweluje wpływ mostków termicznych na straty ciepła w budynku niskoenergetycznym.
Autor Adam Święcicki (WBiNoŚ/KBEiG)
Adam Święcicki
- Katedra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Energooszczędnego
, Robert Andrzej Stachniewicz (WBiNoŚ/KBEiG)
Robert Andrzej Stachniewicz
- Katedra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Energooszczędnego
Tytuł czasopisma/seriiCiepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, ISSN 0137-3676, e-ISSN 2449-9900, (0 pkt)
Rok wydania2019
Tom1
Paginacja3-8
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0,50
Słowa kluczowe w języku polskimstandard energetyczny budynku, ochrona cieplna budynków, budynki energooszczędne
DOIDOI:10.15199/9.2019.1.1
Identyfikator wewnętrzny000044740
Językpl polski
Punktacja (całkowita)5
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja PB = 10.0
Punktacja MNiSW = 5.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?