Praktyczna weryfikacja założeń projektowych budynku wzniesionego w standardzie niskoenergetycznym

Adam Święcicki , Robert Andrzej Stachniewicz

Abstract

W ostatnich latach obserwuje się w naszym kraju rosnące zainteresowanie budynkami energooszczędnymi. Ograniczenie zużycia energii w budynku powoduje nie tylko na obniżenie opłat eksploatacyjnych, ale również zmniejsza emisję szkodliwych związków do atmosfery z procesu spalania paliwa. Weryfikacja projektowanego zużycia energii i spełnienia wymagań dotyczących charakterystyk energetycznych podczas użytkowania budynku jest bardzo ważna. Umożliwia ona ujawnienie błędów w fazie wznoszenia oraz może wskazać kierunki działań w celu dalszego polepszenia charakterystyki energetycznej. Autorzy w artykule zajęli się weryfikacją założeń projektowych budynku wzniesionego według wymagań standardu NF40, na podstawie badań przeprowadzonych w istniejącym obiekcie. Weryfikację wykonano wykorzystując wyniki pomiarów temperatury, strumienia ciepła oraz jakości cieplnej obudowy za pomocą termowizji oraz pomiarem zużycia gazu do ogrzewania budynku. Monitoring zużycia energii oraz przeprowadzone badania rzeczywistych charakterystyk cieplnych przegród w warunkach eksploatacyjnych, potwierdził osiągniecie standardu energooszczędnego NF40. Kluczem jest tu: właściwa koncepcja bryły budynku, zoptymalizowany poziom ochrony cieplnej przegród, system wentylacji z odzyskiem ciepła oraz często zaniedbywana dbałość o prawidłowe rozwiązania połączeń przegród. Ten ostatni element znacząco niweluje wpływ mostków termicznych na straty ciepła w budynku niskoenergetycznym.
Author Adam Święcicki (FCEE/DECG)
Adam Święcicki,,
- Department of Spatial Economy and Energy-Efficient Construction
, Robert Andrzej Stachniewicz (FCEE/DECG)
Robert Andrzej Stachniewicz,,
- Department of Spatial Economy and Energy-Efficient Construction
Journal seriesCiepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, ISSN 0137-3676, e-ISSN 2449-9900, (0 pkt)
Issue year2019
Vol1
Pages3-8
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishstandard energetyczny budynku, ochrona cieplna budynków, budynki energooszczędne
DOIDOI:10.15199/9.2019.1.1
Internal identifier000044740
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreBUT score = 10.0
Ministerial score = 5.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?