The Load Torque Influence on Time-Optimal Position Control Process

Andrzej Andrzejewski

Abstract

The contribution of the paper is the theoretical development and obtaining the time-optimal position control process in conditions of heavy loading of the servo motor as a result of simulation tests. The influence of passive load torque and active load torque on the position controller output signal generation in its active state is described mathematically.
Author Andrzej Andrzejewski (FEE / DPEED)
Andrzej Andrzejewski,,
- Department of Power Electronics and Electric Drives
Other language title versionsWpływ momentu obciążenia na minimalno-czasowy proces regulacji położenia
Journal seriesPrzegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol95
No1
Pages142-145
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishregulacja położenia, programowanie dynamiczne, serwonapędy, silnik prądu stałego
Keywords in Englishposition control, dynamic programming, servo-drives, DC motor
ASJC Classification2208 Electrical and Electronic Engineering
Abstract in PolishWkładem pracy jest opracowanie teoretyczne oraz uzyskanie optymalno-czasowego procesu regulacji położenia w warunkach silnego obciążenia silnika serwo w wyniku badań symulacyjnych. Opisano matematycznie wpływ pasywnego momentu obciążenia oraz aktywnego momentu obciążenia na sposób generowania sygnału wyjściowego regulatora położenia w jego stanie aktywnym.
DOIDOI:10.15199/48.2020.01.31
URL http://pe.org.pl/articles/2020/1/31.pdf
Internal identifierROC 19-20
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 17-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.434; WoS Impact Factor: 2011 = 0.244 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?