Aktywizacja studentów na zajęciach wykładowych z Metrologii

Jarosław Makal

Abstract

The paper presents the way of conducting a lecture on metrology that forces the active work of students during classes. The importance of proper conducting of the first lecture in a semester, which is usually attended by almost all enrolled students, has been especially emphasized. Attention was drawn to the role of tests motivating students to actively participate in classes. The two methods of providing the test are presented and their results of the test carried out in two different groups were compared. One with a two-fold approach - at the beginning and end of the course; the other only at the end of the class. The students’ attendance at the classes together with the tests results at subsequent lectures has been discussed. Author draws attention to the great interest of students in historical references and showing the links between the content of the lecture and current events. In the summary, the additional elements increasing students' interest and activating their attitudes were pointed out.
Author Jarosław Makal (FEE / DTEM)
Jarosław Makal,,
- Department of Theoretical Electrotechnics and Metrology
Journal seriesZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, ISSN 2353-1290, [1425-5766], (0 pkt)
Issue year2019
No65
Pages77-80
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmotywowanie studentów, ewaluacja cząstkowa, testy on-line, sztuka uczenia.
Keywords in Englishmotivating students, partial evaluation, on-line tests, the art of teaching
Abstract in PolishW artykule przedstawiono sposób prowadzenia wykładu z metrologii wymuszający aktywną pracę studentów podczas zajęć. Szczególnie podkreślono znaczenie odpowiedniego przeprowadzenia pierwszego wykładu w semestrze, na którym zazwyczaj są obecni prawie wszyscy zapisani studenci. Zwrócono uwagę na rolę testów motywujących studentów do aktywnego uczestniczenia w zajęciach. Porównano wyniki testu wykonanego w dwóch różnych grupach: jeden z dwukrotnym podejściem – na początku i na końcu zajęć; drugi tylko na zakończenie zajęć. W podsumowaniu wskazano na dodatkowe elementy zwiększające zainteresowanie studentów i aktywizujące ich postawę.
DOIDOI:10.32016/1.65.12
URL https://eia.pg.edu.pl/documents/10623/32925502/ZN_WEiA_PG_65.pdf
Internal identifierROC 19-20
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; ; after publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreBUT score = 10.0, 28-12-2018, manual
Ministerial score = 5.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?