Badania odbiorcze i okresowe instalacji elektrycznych w świetle wymagań nowej normy PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6 - Sprawdzanie

Marcin Andrzej Sulkowski

Abstract

The paper will present issues related to the role of initial and periodic verifications in maintenance the technical condition of the electrical infrastructure at the level ensuring the safety of persons. Currently, works develop out the Polish version standard of the PN-HD 60364-6:2016 Verification. This standard introduces several significant changes to the currently applicable rule. Therefore, these changes will be discussed along with their impact on the operational safety of installations and power devices.
Author Marcin Andrzej Sulkowski (FEE / DEPEPLT)
Marcin Andrzej Sulkowski,,
- Department of Electrical Power Engineering, Photonics and Lighting Technology
Other language title versionsInitial and periodic verifications in low voltage installations according to PN-HD 60364-6: 2016-07 Low Voltage Electrical Installations - Part 6: Verification
Journal seriesWiadomości Elektrotechniczne, ISSN 0043-5112, (0 pkt)
Issue year2019
Vol87
No5
Pages55-57
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishbadania odbiorcze, badania okresowe, instalacja elektryczna
Keywords in Englishinitial verification, periodic verification, electrical installation
Abstract in PolishW artykule przedstawiono zagadnienia związane z rolą badań odbiorczych i okresowych w utrzymaniu stanu technicznego infrastruktury elektroenergetycznej na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo zarówno osób związanych z eksploatacją, jak i osób postronnych. Obecnie trwają prace nad opracowaniem polskiej wersji normy PN-HD 60364-6:2016 Sprawdzanie. Norma ta wprowadza kilka istotnych zmian względem obecnie obowiązującej normy. Dlatego też, zmiany te zostaną omówione wraz z ich wpływem na procedurę prowadzenia badań w instalacjach elektrycznych nn.
DOIDOI:10.15199/74.2019.5.9
Internal identifierROC 19-20
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreBUT score = 4.8, 05-06-2019, manual
Ministerial score = 5.0, 17-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?