Tradycyjne zdobnictwo starych domów okolic wsi Kaniuki we wspomnieniach ludowego rzeźbiarza Włodzimierza Naumiuka

Anna Naumiuk-Jakuc

Abstract

Based on personal reminiscences achieved from Włodzimierz Naumiuk, a 84-year old folk artist and craft master from Kaniuki in the region of Białystok, N-E Poland, vernacular plank-made ornaments of old country houses in the vicinity of Kaniuki have been assessed as a local cultural heritage, in order to supplement the existing literature knowledge about the subject of local plank-made architectural ornamentation as a cultural phenomenon. In particular, basic time periods of that phenomenon have been recognized and assessed, and inhabitants’ preferences were pointed as essential part of artistclient dialogue that had influenced the themes of timber ornamentation of country houses.
Author Anna Naumiuk-Jakuc (FA)
Anna Naumiuk-Jakuc,,
- Faculty of Architecture
Other language title versionsTraditional ornamentation of old vernacular country houses in Kaniuki, as remembered by a folk artist and woodcarver Włodzimierz Naumiuk
Journal seriesArchitecturae et Artibus, [Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne. Architektura, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Architektura], ISSN 2080-9638, (0 pkt)
Issue year2019
Vol11
No1
Pages30-39
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishbudownictwo ludowe, budownictwo drewniane, budownictwo wiejskie, drewniane zdobnictwo architektoniczne, Podlasie, Białostocczyzna
Keywords in Englishvernacular architecture, timber architecture, farmhouses, architectural ornamentation, Podlasie region, Białystok region
Abstract in PolishPozyskano wspomnienia Włodzimierza Naumiuka, 84-letniego ludowego artysty i rzemieślnika ze wsi Kaniuki na Białostocczyźnie, dotyczące jego wiedzy na temat zjawiska architektoniczno-kulturowego, w którym osobiście uczestniczył, mianowicie powstawania drewnianej deskowej ornamentyki domów wiejskich. Uwzględniono, zaprezentowano i poddano ocenie te aspekty badanego zjawiska, które poznano dzięki wspomnieniom Włodzimierza Naumiuka, a które wykraczają poza dotychczasową wiedzę z literatury przedmiotu. W szczególności wykazano zaskakująco silny wpływ preferencji mieszkańców wsi (klientów rozmówcy) na tematykę zdobnictwa domów i dokonano ogólnej periodyzacji mody zdobniczej.
DOIDOI:10.24427/aea-2019-vol11-no1-03
URL http://aeawa.pb.edu.pl/wp-content/uploads/2019/06/Architektura-et-Artibus-1-2019-Artyku%C5%82-III.pdf
Internal identifierROC 19-20
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?