The Eurasian Economic Union as an Element of the Belt and Road Initiative

Katarzyna Czerewacz-Filipowicz

Abstract

The New Silk Road, or actually the Belt and Road Initiative (BRI), is a Chinese con cept aimed at facilitating international trade between China, Europe and Africa as well as building a new international economic order and security system. More than 60 countries belonging to various economic groupings with different levels of economic development and economic openness have been involved in the BRI. Many branches of the BRI run through the countries belonging to the Eurasian Eco nomic Union (EAEU). This is mainly the Trans Siberian corridor, being the northern branch of the Route, which is being developed in the most dynamic way and is the most exploited among all railway connections between China and Europe. In theory, the EAEU and its customs union between Belarus, Kazakhstan and Russia should allow the easy transit of goods between Europe and Asia. Transport infrastruc ture, much better than in the case of the other BRI railway branches, seems to be an additional advantage. Unfortunately, political and structural factors, as well as the embargo imposed by Russia on many goods originating in Western Europe, signifi cantly limit the possibilities of using this transport route. The aim of the article is to examine the potential of the Eurasian Economic Union as part of the Belt and Road Initiative and assess the possibility of using the transport corridor running through the territory of the EAEU within the BRI. We will also iden tify the main determinants that will affect the development of transport and logistics corridors running through the EAEU in the future.
Author Katarzyna Czerewacz-Filipowicz (FEM / ICCEEILSS)
Katarzyna Czerewacz-Filipowicz,,
- International Chineese and Central-Eastern European Institute of Logistics and Service Sciences
Journal seriesComparative Economic Research. Central and Eastern Europe, [Comparative Economic Research, COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE], ISSN 1508-2008, e-ISSN 2082-6737, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
Vol22
No2
Pages23-37
Keywords in PolishEuroazjatycka Unia Gospodarcza, Inicjatywa Pasa i Drogi, Nowy Jedwabny Szlak, handel międzynarodowy
Keywords in EnglishEurasian Economic Union (EAEU), Belt and Road Initiative (BRI), New Silk Road (NSR), international trade
ASJC Classification2000 General Economics, Econometrics and Finance
Abstract in PolishNowy Jedwabny Szlak, a właściwie Inicjatywa Pasa i Drogi (IPD) to chińska inicjatywa mająca na celu ułatwienie handlu międzynarodowego między Chinami i Europą oraz Afryką, budowę nowego międzynarodowego ładu gospodarczego i systemu bezpie czeństwa. W IPD zaangażowanych jest obecnie ponad 60 państw należących do róż nych ugrupowań gospodarczych, charakteryzujących się różnym poziomem rozwoju gospodarczego i otwartości ekonomicznej. Wiele odnóg lądowego Nowego Jedwabnego Szlaku biegnie przez państwa należące do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAUG). W tym głównie korytarz transsyberyjski będący północną odnogą Szlaku, który rozwija się w sposób najbardziej dynamiczny i jest w największym stopniu eksploatowany spośród wszystkich kolejowych połączeń między Chinami i Europą. Euroazjatycka Unia Gospodarcza i funkcjonująca w jej ramach unia celna między Białorusią, Kazachstanem i Rosją teoretycznie powinny umożliwiać łatwy tranzyt to warów między Europą i Azją. Znacznie lepsza, niż w przypadku pozostałych odnóg kolejowych IPD, infrastruktura transportowa wydaje się być dodatkowym atutem. Niestety czynniki polityczne i embargo nałożone przez Rosję na wiele towarów po chodzących z Europy Zachodniej, znacznie ograniczają możliwości wykorzystania tego szlaku transportowego. Celem artykułu było zbadanie potencjału Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej jako ele mentu Inicjatywy Pasa i Drogi. Ocena możliwości wykorzystania biegnącego przez te rytorium EAUG korytarza transportowego w ramach IPD, a także identyfikacja głów nych determinant, które w przyszłości będą oddziaływały na rozwój biegnących przez EAUG korytarzy transportowych i logistycznych.
DOIDOI:10.2478/cer-2019-0010
URL https://content.sciendo.com/configurable/contentpage/journals$002fcer$002f22$002f2$002farticle-p23.xml
Internal identifierROC 19-20
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.366
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?