Badanie zawartości Mn w roślinach wodnych rzeki Nurzec obciążonych ściekami komunalnym

Urszula Tarasiuk

Abstract

Makrofity mają duży potencjał gromadzenia metali ciężkich wewnątrz ich ciała. Rośliny te mogą gromadzić ciężkie metale 100 000 razy większe niż w wodzie związanej czyli w ich otoczeniu (Gulati i in., 1979; Mishra i in., 2008; Fawzy i in., 2012; Marchand i in., 2014). Dlatego zdolność do wychwytywania metali ciężkich ze środowiska, nawet przy niewielkim stężeniu, czyni makrofity skutecznymi wskaźnikami jakości środowiska wodnego (Maine i in., 2001; Axtell i in., 2003, Miretzky i in., 2004, Hassan i in., 2007, Mishra i in. 2008; Matache i in., 2013). Obszar badawczy stanowi rzeka Nurzec, która stanowi prawostronny dopływ rzeki Bug i przepływa przez 3 powiaty: bielski, hajnowski i wysokomazowiecki. Teren zlewni analizowanej rzeki jest nieznacznie przekształcony, na skutek presji antropogenicznych. Do głównych źródeł zanieczyszczeń tej rzeki stanowią oczyszczalnie ścieków zlokalizowane m. in. w miejscowościach Czeremcha, Brańsk oraz Ciechanowiec (WIOŚ, 2008; Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku, 2012). Celem pracy stanowi analiza wpływu manganu (Mn) w roślinach wodnych (korzeń, łodyga, liść) pobranych w pobliżu zrzutu ścieków oczyszczonych. W ramach badań stężenia analizowanego pierwiastka w makrofitach wyznaczono 11 punktów pomiarowych (10 zlokalizowanych przed i za zrzutem ścieków oczyszczonych, a 1 u źródła rzeki Nurzec). Wartości Mn były większe w punktach znajdujących się za miejscem zrzutu ścieków oczyszczonych. Największą zawartość Mn odnotowano za oczyszczalnią w Ciechanowcu i Brańsku gdzie, wyniosła kolejno 1845,26 mg·kg-1s.m. i 1559,82 mg·kg-1s.m. Wykonane badania laboratoryjne dotyczące wpływu punktowych źródeł zanieczyszczeń na obszarach o niewielkim wpływie antropopresji wykazały, że największe koncentracje analizowanych metali jest generowana przez oczyszczalnie ścieków w Ciechanowcu i Brańsku, a w punktach za ujściem ścieków odnotowano zwiększone koncentracje wszystkich analizowanych pierwiastków (Mn).
Author Urszula Tarasiuk (FCEE)
Urszula Tarasiuk,,
- Faculty of Civil and Environmental Engineering
Pages16-22
Publication size in sheets0.5
Book Bogusz Małgorzata, Wojcieszak Monika, Rachwał Piotr (eds.): Poszerzamy horyzonty, vol. 15, no. 2, 2019, Mateusz Weiland Network Solutions, ISBN 978-83-63216-20-7, 449 p.
Keywords in Englishmakrofity, mangan, oczyszczalnia, rzeka Bug
Internal identifierROC 19-20
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 29-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?