Koncepcja pedagogiczna oraz stan aktualny leśnych przedszkoli w polskiej przestrzeni edukacyjnej

Joanna Pietrzak-Zawadka

Abstract

The article presents the ideas of forest kindergartens and the current state of these units in Poland. This work includes a short history of forest kindergartens in the world and in Poland, and a description of their functioning. The analyzes were based on source materials, in particular information that was included on the website of the Polish Institute of Forestry Nursery and the available results of research and literature on the subject matter discussed. The main aim of the author of the article was to present forest kindergartens as an illustration of an alternative form of child's education. Units of this type become an interesting proposition for pre-school education, both for founders of kindergartens and recipients of this offer. The author's intention was also to initiate a discussion on the place that these institutions can occupy in the school system in Poland.
Author Joanna Pietrzak-Zawadka (FF)
Joanna Pietrzak-Zawadka,,
- Bialystok University of Technology Faculty of Forestry, Hajnówka Campus
Other language title versionsPedagogical concept and current state of functioning of forest kindergartens the Polish educational space
Journal seriesStudia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, ISSN 1509-1414, (0 pkt)
Issue year2019
Vol21
No58
Pages11-19
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprzedszkole leśne, edukacja alternatywna, kontakt z naturą, edukacja plenerowa, defi cyt natury
Keywords in Englishforest kindergarten, alternative education, contact with nature, outdoor education, nature defi cit
Abstract in PolishArtykuł prezentuje idee leśnych przedszkoli oraz stan aktualny tych jednostek w Polsce. W tekście zawarto krótką historię leśnych przedszkoli na świecie i w Polsce oraz charakterystykę ich funkcjonowania. Analizy oparto o materiały źródłowe, w tym szczególnie informacje, które zawarto na stronach internetowych Polskiego Instytutu Przedszkoli Leśnych oraz dostępnych wyników badań i literatury dotyczącej poruszanego zagadnienia. Zasadniczym celem autorki artykułu było zaprezentowanie leśnych przedszkoli jako zilustrowania alternatywnej formy nauki dziecka. Jednostki tego typu stają się interesującą propozycją wychowania przedszkolnego, zarówno dla założycieli przedszkoli, jak i adresatów tej oferty. Zamierzeniem autorki było także zainicjowanie dyskusji na temat miejsca, jakie mogą zająć te placówki w systemie nauki szkolnej w Polsce.
URL http://cepl.sggw.pl/sim/pdf/sim58_pdf/Pietrzak-Zawadka.pdf
Internal identifierROC 19-20
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 03-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?