Akumulacja niklu w glebach użytkowanych rolniczo w zlewni rzeki Bug

Urszula Tarasiuk

Abstract

Nickel is a commonly occurring trace element. It occurs both in soil, where it reaches the value from 3 to 1000 mg Ni / kg, in water, including drinking water varies in the range of 2-10 μgNi / dm³ (Karaś Z., 2002, Wojciechowska M., 2008). The purpose of this article is to analyze the content of nickel in soils used for agriculture within the Bug river basin. The research was carried out on the basis of previously obtained results carried out under the State Environmental Monitoring in 1995-2015, implemented by the Institute of Cultivation and Fertilization and Soil Science in Puławy. Samples were taken at a depth of 0 to 20 cm from a surface of approx. 100 m2 (http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/). The study showed that the calculated mean nickel content in soil samples taken within the Bug river basin ranged from 2.30 ± 0.44 mg kg-1 to 16.12 ± 4.72 mg kg-1. The minimum nickel content was recorded in 2015, in the town of Polatycze, where it reached the value of 1.18 mg · kg-1. The maximum content of the analyzed trace element was observed at 20.60 mg kg-1 in 2005, in the town of Józefin.
Author Urszula Tarasiuk (FCEE)
Urszula Tarasiuk,,
- Faculty of Civil and Environmental Engineering
Pages284-292
Publication size in sheets0.5
Book Wysoczański Tobiasz (eds.): Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2019 , vol. Cz. 2, Nauki Przyrodnicze i Medyczne, 2019, Idea Knowledge Future, ISBN 978-83-953882-2-4, [978-83-953882-0-0], 325 p.
Keywords in Polishgleba użytkowana rolniczo, nikiel, zlewnia, rzeka Bug
Keywords in Englishagriculturally used soil, nickel, catchment, Bug river
Abstract in PolishNikiel to powszechnie występujący pierwiastek śladowy. Występuje zarówno w glebie, gdzie osiąga wartość od 3 do 1000 mg Ni/kg, w wodzie, w tym pitnej waha się w zakresie 2-10 μgNi/dm³ (Karaś Z., 2002, Wojciechowska M., 2008). Celem niniejszego artykułu stanowi analiza zawartości niklu w glebach użytkowanych rolniczo w obrębie dorzecza rzeki Bug. Badania przeprowadzono na podstawie wcześniej uzyskanych wyników zrealizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 1995-2015, zrealizowane przez Instytut Upraw i Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Próbki pobrano na głębokości od 0 do 20 cm z powierzchni o wartości ok. 100 m2 (http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/). W toku badań wykazano, że obliczone średnie zawartości niklu w próbkach gleby pobranych w obrębie dorzecza rzeki Bug wahały się w zakresie od 2,30 ± 0,44 mg·kg-1do 16,12 ± 4,72 mg·kg-1.Minimalną zawartość niklu odnotowano w 2015 roku, w miejscowości Polatycze, gdzie osiągnęła wartość równą 1,18 mg·kg-1. Maksymalna zawartość analizowanego pierwiastka śladowego zaobserwowano na poziomie 20,60 mg·kg-1 w 2005 roku, w miejscowości Józefin.
URL http://www.konferencja-eureka.pl/assets/docs/nauki-przyrodnicze-i-medyczne-2019-cz-2.pdf
Internal identifierROC 19-20
Languagepl polski
LicensePublisher website (books and chapters only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 02-04-2020, ChapterFromConference
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?