Czynniki determinujące wpływ klastrów turystycznych na zrównoważony rozwój turystyki w obszarach recepcji

Małgorzata Borkowska-Niszczota

Abstract

The article is of theoretical nature. It is based on the results of literature research on cluster cooperation and sustainable tourism development and tools for its implementation. The main objective of this article is to identify, classify and analyze factors that can stimulate the impact of tourism clusters on the sustainable development of tourism in the reception area. The factors were divided into general and specific factors (sub-factors) as well as internal and external factors. The main focus was on the analysis of three groups of internal factors (their main categories) related to cluster organization regarding the functioning of the cluster structure (referring to individual links of the structure and their activities for sustainable tourism development as well as joint initiatives undertaken by the cluster’s links) and factors related to cluster management.
Author Małgorzata Borkowska-Niszczota (FEM / DTE)
Małgorzata Borkowska-Niszczota,,
- Department of Tourism Economy
Other language title versionsFactors Determining the Impact of Tourism Clusters on the Sustainable Development of Tourism in the Reception Areas
Journal seriesPrzedsiębiorczość i Zarządzanie, ISSN 1733-2486, e-ISSN 2543-8190, (0 pkt)
Issue year2019
Vol20
No2-cz.2
Pages155-170
Publication size in sheets0.75
Keywords in Englishclusters, tourism, sustainable development, factors, organization, functioning, cluster management
Abstract in PolishPodstawowe obszary zarządzania turystyką związane są z zasadami funkcjonowania klastrów turystycznych, a koncepcja klastrów uznawana jest za nowy model zarządzania w turystyce. Zrównoważony rozwój, w tym rozwój turystyki, powinien być kluczową strategią zarządzania obszarem recepcji turystycznej, stąd cele efektywnego zarządzania zbieżne są z celami zrównoważonej turystyki. Dla zrównoważonego rozwoju turystyki niezbędny jest rozwój zrównoważonych jej form i produktów, ekologicznej infrastruktury, podmiotów respektujących zasady społecznej odpowiedzialności oraz odpowiedzialnych turystów. Istnieją czynniki, które mogą wspomóc proces zrównoważonego rozwoju turystyki w obszarach recepcji na podstawie klastrów. Główna uwaga została skupiona na analizie czynników wewnętrznych związanych z organizacją klastra, funkcjonowaniem struktury klastrowej oraz zarządzaniem klastrem. Zidentyfikowane i sklasyfikowane czynniki stanowią założenia do teoretycznego modelu zrównoważonego klastra turystycznego. Wiedza na temat czynników niezbędna jest do dalszych badań nad klastrami jako narzędziami zrównoważonego rozwoju, w szczególności do oceny ich wpływu na triadę celów.
URL http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_2_2.pdf
Internal identifier000045429
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreBUT score = 14.0
Ministerial score = 5.0, 30-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?