Nawierzchnia poroelastyczna jako perspektywiczne rozwiązanie obniżające poziom hałasu toczenia pojazdów samochodowych

Władysław Gardziejczyk , Paweł Gierasimiuk , Marek Motylewicz

Abstract

The paper presents an analysis of macrotexture, coefficient of friction and sound absorption coefficient was carried out on the six test sections of poroelasticroad mixtures with different characteristics.The obtained results on the tested sections were compared with the results established on existing asphalt and cement concrete road surfaces.Acomparative analysis has shown that it should not be a problemto obtain the appropriate macrotexture of poroelastic surfaces. More detailed research is needed regarding the coefficient of friction on surfaces with such a high content of rubber granulate. Particular attention should be paid to the characteristics of the poroelastic mixture and the process of its paving and compacting that determine the acoustic properties.
Author Władysław Gardziejczyk (FCEE / DCRE)
Władysław Gardziejczyk,,
- Department of Construction and Road Engineering
, Paweł Gierasimiuk (FCEE / DCRE)
Paweł Gierasimiuk,,
- Department of Construction and Road Engineering
, Marek Motylewicz (FCEE / DCRE)
Marek Motylewicz,,
- Department of Construction and Road Engineering
Journal seriesMateriały Budowlane, ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X, (0 pkt)
Issue year2019
No6
Pages54-56
Keywords in Polishhałas opona/nawierzchnia; poroelastyczna nawierzchnia drogowa; współczynnik tarcia; makrotekstura.
Keywords in Englishtyre/road noise; poroelastic road surface; coefficient of friction; macrotexture.
Abstract in PolishW artykule przeprowadzono analizę makrotekstury, współczynnika tarcia i współczynnika absorpcji dźwięku na sześciu testowych odcinkach nawierzchni wykonanych z mieszanek poroelastycznych o zróżnicowanej charakterystyce.Otrzymane wyniki porównano z wynikami ustalonymi na istniejących asfaltowych i betonowych nawierzchniach drogowych. Analiza porównawcza wykazała, że nie powinno stanowić problemu uzyskanie odpowiedniej makrotekstury nawierzchni poroelastycznych. Niezbędne są bardziej szczegółowe badania dotyczące współczynnika tarcia w nawierzchni z tak dużą zawartością granulatu gumowego. Z punktu widzenia właściwości akustycznych szczególną uwagę należy zwrócić na charakterystykę mieszanki mineralno-gumowo-asfaltowej decydującą o tych właściwościach oraz na proces jej układania i zagęszczania.
DOIDOI:10.15199/33.2019.06.05
Internal identifierROC 19-20
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?