Ocena jakości środowiska województwa lubelskiego w latach 2006-2016

Paulina Wójtowicz , Emilia Zamojska

Abstract

Państwowy Monitoring Środowiska realizowany jest w województwie lubelskim na podstawie programów monitoringu jakości powietrza i wód oraz hałasu opracowywanych corocznie przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem pracy jest ocena jakości środowiska województwa lubelskiego w latach 2006-2016 na podstawie badań prowadzonych przez WIOŚ w Lublinie. Wyniki prowadzonych ocen jakości powietrza w latach 2006-2016 w odniesieniu do kryterium ochrony zdrowia i roślin wskazywały na niskie stężenia badanych parametrów. Zaobserwowano spadek emisji zanieczyszczeń powietrza. Najwięcej jednolitych części wód osiągało dobry stan chemiczny i umiarkowany lub zły stan/potencjał ekologiczny. Najwięcej rzek zakwalifikowano do III klasy, natomiast jezior – do II klasy jakości. Badania wykazały występowanie przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. W latach 2006-2016 nie stwierdzono obszarów o pełnym komforcie akustycznym. Spadek emisji zanieczyszczeń środowiska naturalnego wynika z prowadzonych działań proekologicznych oraz zwiększającej się świadomości ekologicznej społeczeństwa.
Author Paulina Wójtowicz (FCEE)
Paulina Wójtowicz,,
- Faculty of Civil and Environmental Engineering
, Emilia Zamojska (FCEE)
Emilia Zamojska,,
- Faculty of Civil and Environmental Engineering
Pages73-83
Publication size in sheets0.5
Book Karaś Dariusz (eds.): Interdyscyplinarność jako droga do rozwoju nauki VI, 2019, Hutena, ISBN 978-83-945304-4-0, 115 p.
Keywords in Polishśrodowisko naturalne, powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i podziemne, hałas
Internal identifier000044021
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreBUT score = 5.0, 03-06-2019, manual
Ministerial score = 5.0, 29-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?