Raport roczny jako źródło informacji o zarządzaniu ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie

Magdalena Baczewska , Anna Bagieńska

Abstract

Risk management is indispensable in achieving the goals of modern enterprises. In this process, it is necessary to include the method and scope of risk reporting in the company's annual report. The article presents the results of the financial risk management analysis carried out by three Polish listed companies (Lotos, PGNiG and TAURON) on the basis of consolidated annual reports for 2018. The main types of financial risk to which the audited entities are exposed are credit, market and liquidity risk. Based on the information presented to stakeholders, it appears that risk management is a continuous process that mainly aims to minimize the consequences of risk in selected areas, without informing about positive risk management, which is an opportunity for development. The presented good financial risk management practices may be a guide for other entities on how to present financial risk information to stakeholders.
Author Magdalena Baczewska (FEM)
Magdalena Baczewska,,
- Faculty of Engineering Management
, Anna Bagieńska (FEM / DFA)
Anna Bagieńska,,
- Department of Finance and Accounting
Other language title versionsAnnual report as a source of information about the company's financial risk management
Journal seriesAkademia Zarządzania, ISSN 2544-512X, (0 pkt)
Issue year2019
Vol3
No4
Pages8-29
Publication size in sheets1.05
Keywords in Polishryzyko finansowe, zarządzanie ryzykiem, raport roczny
Keywords in Englishfinancial risk, risk management, annual report
Abstract in PolishZarządzanie ryzykiem jest nieodzowne w osiąganiu celów współczesnych przedsiębiorstw. W procesie tym niezbędne jest uwzględnienie sposobu i zakresu raportowania o ryzyku w raporcie rocznym przedsiębiorstwa. Artykuł prezentuje wyniki przeprowadzonej analizy zarządzania ryzykiem finansowym przez trzy polskie spółki giełdowe (Lotos S.A., PGNiG S.A i TAURON S.A.) na podstawie skonsolidowanych raportów rocznych za 2018r. Głównymi rodzajami ryzyka finansowego na jakie są narażone badane podmioty to ryzyko kredytowe, rynkowe oraz płynności. Na podstawie zaprezentowanych interesariuszom informacji wynika, że zarządzanie ryzykiem jest procesem ciągłym, który zmierza głównie do minimalizacji konsekwencji ryzyka w wybranych obszarach, bez informowania o zarządzaniu ryzykiem pozytywnym, będącym szansą w rozwoju. Przedstawione dobre praktyki raportowania i zarządzania ryzykiem finansowym, mogą być wskazówką dla innych podmiotów jak przedstawić interesariuszom informacje o ryzyku finansowym.
URL http://info.wiz.pb.edu.pl/Nauka/Czasopismo-Akademia-Zarz%C4%85dzania
Internal identifierROC 19-20
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?