Ocena stanu środowiska przyrodniczego na terenie województwa podlaskiego w latach 2006-2015

Emilia Zamojska , Paulina Wójtowicz

Abstract

Województwo podlaskie na tle Polski wyróżnia słabo rozwiniętym przemysłem, jednak i tu coraz częściej obserwuje się antropogeniczną działalność człowieka, która negatywnie może oddziaływać na środowisko przyrodnicze. Dane statystyczne wskazują, że lokalne tereny mają charakter typowo rolniczy o niewielkiej populacji ludności i o niskiej gęstości zaludnienia. Brak przemysłu ciężkiego i zakładów produkcyjnych przyczynia się do umiarkowanej presji na środowisko, jednak z uwagi na wyjątkowe walory przyrodnicze województwa, ochrona środowiska na terenie województwa jest niezwykle ważna. Szczególnie atrakcyjnymi elementami przyrody na terenie Podlasia są wody powierzchniowe: rzeki i jeziora, które stanowią nie tylko miejsce bytowania licznych organizmów ale są też obiektem rekreacyjnym lokalnej ludności. Istotną część środowiska stanowi powietrze atmosferyczne i hałas które wymagają także specjalnej uwagi i ochrony. Wyniki badań poszczególnych komponentów środowiska uzyskane przez Wojewódzki Inspektorat Środowiska pokazują, że na terenie województwa podlaskiego nie występują uciążliwe zanieczyszczenia. Obserwuje się nieznaczny wzrost zanieczyszczeń bez ryzyka nadmiernego zanieczyszczenia środowiska w perspektywie najbliższych lat. Celem pracy jest analiza jakości środowiska przyrodniczego województwa podlaskiego, którą opracowano na podstawie badań i raportów prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku.
Author Emilia Zamojska (FCEE)
Emilia Zamojska,,
- Faculty of Civil and Environmental Engineering
, Paulina Wójtowicz (FCEE)
Paulina Wójtowicz,,
- Faculty of Civil and Environmental Engineering
Pages61-72
Publication size in sheets0.5
Book Karaś Dariusz (eds.): Interdyscyplinarność jako droga do rozwoju nauki VI, 2019, Hutena, ISBN 978-83-945304-4-0, 115 p.
Keywords in Polishśrodowisko przyrodnicze, wody powierzchniowe, podziemne, powietrze
Internal identifier000044020
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreBUT score = 5.0, 03-06-2019, manual
Ministerial score = 5.0, 29-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?