Analiza realizacji procesu inwestycyjnego na przykładzie obiektu budowlanego - Archiwum Państwowego w Białymstoku. Cz. 1 Uregulowania prawne, wymagania i zasady realizacji procesu inwestycyjnego w budownictwie

Jerzy Obolewicz

Abstract

n/a
Author Jerzy Obolewicz (FCEE / DCRE)
Jerzy Obolewicz,,
- Department of Construction and Road Engineering
Pages9-21
Book Baryłka Adam, Grzebielec Andrzej, Obolewicz Jerzy, Rusowicz Artur (eds.): Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych, vol. 1, 2019, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, ISBN 978-83-951776-0-6, 219 p.
Internal identifierROC 19-20
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 29-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?