Asphalt mixtures with binders fluidized by addition of vegetable origin oil for applications as flexible anti-crack layers

Andrzej Plewa

Abstract

The paper presents the results of research and analyses of the technical characteristics of asphalt mixtures with bituminous binders modified using SBS copolymers with the addition of bio-fluxing agents. The analysed asphalt mixtures have been subjected to water resistance ITSR tests, stiffness modulus IT-CY, and 4PB-PR tests as well as fatigue life test through 4PB-PR test. Basing on the obtained results of tests it has been stated that asphalt mixtures using elastomeric binder with the addition of bio-fluxing agents are characterized by a much greater fatigue life and water resistance in comparison to asphalt mixtures using industrially manufactured binders. Such material solutions can be effectively used as anti-crack layers preventing the propagation of reflective or fatigue cracking to the top layers of road surfaces or their strengthening. Another significant aspect of the conducted research and analyses is the fact that the addition of bio-fluxing agents allows to lower temperatures not only during production of asphalt mixtures but also during incorporation them into road surfaces, what on the other hand is very profitable.
Author Andrzej Plewa (FCEE / DCRE)
Andrzej Plewa,,
- Department of Construction and Road Engineering
Other language title versionsMieszanki mineralno-asfaltowe z lepiszczami upłynnionymi dodatkiem oleju roślinnego do zastosowań jako elastyczne warstwy przeciwspękaniowe
Journal seriesRoads and Bridges - Drogi i Mosty, [Roads and Bridges - Drogi i Mosty], ISSN 1643-1618, e-ISSN 2449-769X, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
No18
Pages181-192
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishlepiszcza z dodatkiem upłynniaczy roślinnych, mieszanki mineralno-asfaltowe, moduł sztywności, odporność na zmęczenie
Keywords in Englishbinders containing bio-fluxing agents, asphalt mixtures, stiffness modulus, resistance to fatigue
ASJC Classification2205 Civil and Structural Engineering
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wyniki badań i analiz właściwości technicznych mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem lepiszczy modyfikowanych kopolimerem SBS z dodatkiem upłynniaczy pochodzenia roślinnego. Analizowane mieszanki mineralno-asfaltowe poddano badaniom odporności na działanie wody ITSR, modułów sztywności IT-CY i 4PB-PR oraz odporności na zmęczenie poprzez wykorzystanie testu 4PB-PR. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że mieszanki mineralno-asfaltowe zawierające elastomeroasfalty z dodatkiem upłynniaczy pochodzenia roślinnego mają znacznie większą trwałość zmęczeniową i odporność na działanie wody w stosunku do mieszanek mineralno-asfaltowych wyprodukowanych z zastosowaniem lepiszczy produkowanych przemysłowo. Tego typu rozwiązania materiałowe mogą być z powodzeniem wykorzystane do zastosowania jako warstwy przeciwspękaniowe, zapobiegające propagacji spękań odbitych lub zmęczeniowych w przypadku górnych warstw nawierzchni drogowej lub ich wzmocnień. Ponadto dodatek upłynniacza pochodzenia roślinnego pozwala na obniżenie temperatury zarówno podczas produkcji jak i w czasie wbudowania mieszanek mineralno-asfaltowych w konstrukcję nawierzchni drogowych, co daje to także wymierne korzyści ekonomiczne.
DOIDOI:10.7409/rabdim.019.012
URL http://www.rabdim.pl/index.php/rb/article/view/v18n3p181
Internal identifierROC 19-20
Languageen angielski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 18-03-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 1.121
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?