Analiza wartości modułów sztywności mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem lepiszczy modyfikowanych w funkcji temperatury

Andrzej Plewa

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań i analiz zmiany wartości modułów sztywności mieszanek mineralno-asfaltowych w różnych temperaturach eksploatacyjnych. Do badań zastosowano mieszankę mineralno-asfaltową typu beton asfaltowy AC11S do warstwy ścieralnej kategorii ruchu KR3-7, którą zróżnicowano ze względu na zastosowane do jej wytworzenia lepiszcza asfaltowe: lepiszcza modyfi kowane kopolimerem SBS i miałem gumowym, elastomeroasfalt i lepiszcze gumowo-asfaltowe z dodatkiem upłynniaczy pochodzenia roślinnego oraz asfalt drogowy 50/70. Analizowane mieszanki mineralno-asfaltowe poddano oznaczeniom modułów sztywności IT-CY w zakresie temperatur od -30°C do +40°C. Na podstawie uzyskanych wyników badań analizowanych mieszanek mineralno-asfaltowych opracowano zależności funkcyjne zmiany wartości modułów sztywności w funkcji temperatury. Rezultaty badań i analiz dowiodły, że mieszanki mineralno-asfaltowe z zastosowaniem elastomeroasfaltu i lepiszcza gumowo- -asfaltowego z dodatkiem upłynniaczy pochodzenia roślinnego charakteryzują się najmniejszą wrażliwością na zmiany temperatur eksploatacyjnych.
Author Andrzej Plewa (FCEE / DCRE)
Andrzej Plewa,,
- Department of Construction and Road Engineering
Journal seriesMagazyn Autostrady, ISSN 1730-0703 , (0 pkt)
Issue year2019
No8-9
Pages40-45
Publication size in sheets2
Internal identifierROC 19-20
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 18-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?