Badanie zawartości Zn w glebach użytkowanych rolniczo zlewni rzeki Bug (Polska)

Urszula Tarasiuk

Abstract

W związku z intensywnym rozwojem przemysłowym wzrosło niebezpieczeństwo zatrucia środowiska pierwiastkami śladowymi, które z kolei przemieszczają się wraz z powietrzem, często na znaczne odległości (Niedbała i in., 2010, Karczewska, Kabała, 2002, Nica i in. 2012). Pierwiastki śladowe stanowią szczególne zagrożenie ze względu na akt, że nie ulegają biodegradacji, a są akumulowane w roślinach (Grigalavičienė i in., 2005, Baslar i in., 2005). Szkodliwość tych pierwiastków polega głównie na ich chemicznej toksyczności oraz skłonności do ciągłego gromadzenia się w organizmach żywych (Sady W., Smoleń S. 2004). Czynnikami mającymi wpływ na wzrost dostępności pierwiastków śladowych dla roślin to przede wszystkim warunki środowisko, do których zaliczamy odczyn gleby oraz wysokie stężenie danego pierwiastka (Gruca-Królikowska, Szatanik-Kloc 2004). Celem niniejszego artykułu stanowi badanie zawartości Zn w glebach użytkowanych rolniczo w obrębie dorzecza rzeki Bug. Badanie wykonano na podstawie wyników uzyskanych w ramach badań zrealizowanych dla Państwowego Monitoringu Środowiska w latach od 1995 do 2015. Ośrodkiem wykonawczym w badaniach jest Instytut Upraw i Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Każda z przebadanych próbek gleby została pobrana na głębokości od 0 do 0,20 m z powierzchni ok. 100 m2 (http //www.gios.gov.pl/chemizm_gleb). W toku badań udało się wykazać, że obliczone średnie zawartości cynku w analizowanych próbkach gleby pobranych w obrębie zlewni rzeki Bug wahają się w zakresie od 27,72±10,66 mg Zn·kg-1 do 31,93±16,84 mg Zn·kg-1. Minimalną koncentracje cynku zaobserwowano w roku 2000, w punkcie pomiarowo- kontrolnym zlokalizowanym w miejscowości Świniarów (województwo mazowieckie), a wyniosła 15,50 mg Zn·kg-1. Z kolei maksymalna koncentracja tego pierwiastka osiągnęła wartość 97,30 mg Zn·kg-1, w roku 2015. w punkcie zlokalizowanym w miejscowości Rybie (województwo mazowieckie).
Author Urszula Tarasiuk (FCEE)
Urszula Tarasiuk,,
- Faculty of Civil and Environmental Engineering
Pages287-294
Publication size in sheets0.5
Book Bogusz Małgorzata, Wojcieszak Monika, Rachwał Piotr (eds.): Poszerzamy horyzonty, vol. 13, 2019, Mateusz Weiland Network Solutions, ISBN 978-83-63216-17-7, 845 p.
Keywords in Polishgleba użytkowana rolniczo, cynk, dorzecze, rzeka Bug
URL http://www.konferencja-eureka.pl/
Internal identifierROC 19-20
Languagepl polski
LicensePublisher website (books and chapters only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 29-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?