Procesy urbanizacji w strefie zewnętrznej Białegostoku

Aldona Harasimowicz

Abstract

Purpose – Presentation of selected issues connected with the urbanization of the area surrounding the city based on the literature on the subject and the analysis ofthe external zone of Bialystok in terms of population changes, land use and economic activity which is conducted there.Research method – The research methods adopted in the study include a descriptive research and statistical methods.Results –An indication of the functions of Bialystok suburban areas and the nature of suburba-nization.Originality /value –The article exposes the issues of the external zone of cities, which is in line with the perceived need for wider analyzes of such areas
Author Aldona Harasimowicz (FCEE / DSEEC)
Aldona Harasimowicz,,
- Department of Spatial Economy and Energy-Efficient Construction
Other language title versionsUrbanization process in the outer zone of Bialystok
Journal seriesOptimum. Economic Studies, [Optimum. Studia Ekonomiczne], ISSN 1506-7637, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No3
Pages125-150
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishsuburbanizacja, strefa podmiejska, strefa zewnętrzna miast
Keywords in Englishsuburbanization, peri-urban area, outer zone of cities
Abstract in PolishCel – Przedstawienie wybranych zagadnień związanych z urbanizacją strefy otaczającej miasto na podstawie literatury przedmiotu oraz analiza procesów suburbanizacji na obszarach stanowiących strefę zewnętrzną Białegostokuze względu na zmiany ludnościowe, użytkowanie gruntów i rozwijającą się tam działalność gospodarczą. Metoda badań – Wartykule wykorzystano metodę opisową i metody statystyczne.Wnioski – Wskazanie funkcji terenów podmiejskich Białegostoku oraz określenie charakteru pro-cesu suburbanizacji.Oryginalność /wartość – Artykuł eksponuje problematykę strefy zewnętrznej miast, co wpisuje się wdostrzeganą obecnie potrzebę szerszych analiz tego typu obszarów
DOIDOI:10.15290/oes.2019.03.97.09
URL http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/68
Internal identifierROC 19-20
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?