Analiza akumulacji Mn w glebach użytkowanych rolniczo w zlewni rzeki Bug (Polska)

Urszula Tarasiuk

Abstract

Celem niniejszego artykułu stanowi analiza akumulacji manganu w glebach ornych, w zlewni rzeki Bug, w oparciu o badania przeprowadzone przez Państwowy Monitoring Środowiska w latach od 1995 do 2015 roku. Badania te zostały wykonane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Próbki zostały pobrane na głębokości od 0 do 20 cm z powierzchni osiągającej wartość około 100 m2 (http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/). Przeprowadzona analiza wykazała, że średnia koncentracja manganu w glebach użytkowanych rolniczo w obrębie zlewni rzeki Bug wahała się w zakresie od 149,67 ± 124,25 mg·kg-1 do 369,50 ± 40,00 mg·kg-1. Potwierdzono, że wysoko rozwinięta działalność przemysłowa, jaka występuje w województwie mazowieckim wpływa na zwiększoną koncentrację manganu w glebach użytków rolnych, w zlewni rzeki Bug. Głównymi źródłami zanieczyszczeń gleb użytków rolnych w zlewni rzeki Bug mogą stanowić m. in. zakłady metalurgiczne, czy też spalanie węgla i paliw płynnych
Author Urszula Tarasiuk (FCEE)
Urszula Tarasiuk,,
- Faculty of Civil and Environmental Engineering
Pages8-15
Publication size in sheets0.5
Book Bogusz Małgorzata, Wojcieszak Monika, Rachwał Piotr (eds.): Poszerzamy horyzonty, vol. 15, no. 2, 2019, Mateusz Weiland Network Solutions, ISBN 978-83-63216-20-7, 449 p.
Keywords in Englishmangan, gleba, zanieczyszczenia antropogeniczne, zlewnia Bug
Internal identifierROC 19-20
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 29-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?