Ograniczniki przepięć niskiego napięcia - problemy z oznaczeniami

Jarosław Michał Wiater

Abstract

Most of surge protection devices used in Poland are not properly marked. Paper presents correct marking method for surge protection devices according with PN-EN 61643-11 standard. Errors in marking in many cases cause confusion in the selection, which translates into an increase danger of damage to the protected devices and installations.
Author Jarosław Michał Wiater (FEE/DPELT)
Jarosław Michał Wiater,,
- Department of Photonics, Electronics and Lighting Technology
Other language title versionsLow voltage surge protection devices - problems with proper marking
Journal seriesWiadomości Elektrotechniczne, ISSN 0043-5112, (0 pkt)
Issue year2019
VolR. 87
No8
Pages30-33
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishniskie napięcie, ograniczniki przepięć, norma PN-EN 61643-11, oznaczenia
Keywords in Englishlow voltage, surge protection devices, EN 61643-11, marking
Abstract in PolishWiększość ograniczników przepięć sprzedawanych na terenie Polski jest niewłaściwie oznaczona. W artykule opisano właściwy sposób oznaczania ograniczników przepięć zgodnie z normą PN-EN 61643-11. Błędy w oznaczeniach powodują w wielu przypadkach nieporozumienia podczas doboru, co się przekłada na zwiększenie niebezpieczeństwa uszkodzeń chronionych urządzeń i instalacji.
DOIDOI:10.15199/74.2019.8.5
Internal identifierROC 19-20
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 04-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?