Metody oznaczania masy cząsteczkowej polimerów

Anna Powojska , Joanna Mystkowska

Abstract

Polimery jako związki wielkocząsteczkowe często powstają w procesach o charakterze względnie losowym. W związku z tym w dwóch procesach polimeryzacji tego samego związku można uzyskać różne masy cząsteczkowe. Wiążą się z tym rozbieżności we właściwościach fizykochemicznych i mechanicznych otrzymanego materiału. Prawidłowe określenie wartości masy cząsteczkowej umożliwia odpowiednie scharakteryzowanie polimeru. W artykule omówiono najczęściej stosowane metody wyznaczania masy cząsteczkowej polimerów.
Author Anna Powojska
Anna Powojska,,
-
, Joanna Mystkowska (FME / DMPE)
Joanna Mystkowska,,
- Department of Material and Production Engineering
Pages144-150
Publication size in sheets0.5
Book Nyćkowiak Jędrzej, Leśny Jacek (eds.): Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki techniczne i inżynieryjne. Materiały, polimery, kompozyty, 2019, Młodzi Naukowcy, ISBN 978-83-66392-07-6, [978-83-66392-08-3], 170 p.
Keywords in Polishpolimer, masa cząsteczkowa, lepkość, chromatografia, spektroskopia
Internal identifierROC 19-20
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 11-03-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?