Badania eksperymentalne wpływu higienizowanych osadów ściekowych na endo- i ektomikoryzę świerka pospolitego Picea abies (L.) H. Karst

Grażyna Łaska , Magdalena Kuklewicz

Abstract

n/a
Autor Grażyna Łaska (WBiNoŚ/KIRiK)
Grażyna Łaska
- Katedra Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska
, Magdalena Kuklewicz (WBiNoŚ)
Magdalena Kuklewicz
- Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Paginacja121-132
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0,60
Książka Łaska Grażyna (red.): Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu : Zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów, 2014, Polskie Towarzystwo Botaniczne. Oddział (Białystok), ISBN 978-83-62069-93-4, 325 s.
URL http://docplayer.pl/7073417-Roznorodnosc-biologiczna-od-komorki-do-ekosystemu-zagrozenia-srodowiska-a-ochrona-gatunkowa-roslin-i-grzybow.html
Identyfikator wewnętrzny000034480
Językpl polski
Punktacja (całkowita)5
PunktacjaPunktacja PB = 1.66, 10-01-2019, manual
Punktacja MNiSW = 5.0, 17-01-2020, MonographChapterAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?