Analiza poziomu pyłów zawieszonych w powietrzu w wybranych miastach województwa podlaskiego

Monika Załuska

Abstract

Obecnie człowiek wywiera duży wpływ na środowisko naturalne, powodując w nim znaczące zmiany. Działalność człowieka, zwłaszcza w sektorze energetycznym i transportowym, generuje zanieczyszczenie różnych komponentów środowiska: wody, gleby, powietrza. Powietrze zewnętrzne można opisać jako mieszaninę gazów i mikrocząsteczek zanieczyszczeń różnego pochodzenia, zarówno antropogenicznego jak i naturalnego. Jakkolwiek nie mamy wpływu na emisję naturalną, jaką są pożary lasów, wybuchy wulkanów, pylenie roślin, to możemy istotnie ograniczyć emisję zanieczyszczeń natury antropogenicznej. Emisja substancji stanowiących źródło zanieczyszczeń powietrza wywiera różnorodne skutki – negatywnie wpływa na zdrowie ludzi oraz pogarsza stan środowiska naturalnego. Negatywne działanie zanieczyszczeń jest uzależnione od wielu czynników, przede wszystkim stężenia, właściwości fizykochemicznych oraz okresu oddziaływania na środowisko. Wśród wielu szkodliwych zanieczyszczeń powietrza, bardzo problematyczne są pyły zawieszone PM10 i PM2,5. Ich negatywny wpływ na zdrowie i życie społeczeństwa jest ciągle aktualny, a skutki oddziaływania, zwłaszcza długotrwałego, nieustannie badane. Celem opracowania jest analiza poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 w wybranych miastach województwa podlaskiego podczas sezonu grzewczego, porównanie z normami oraz końcowa ocena jakości powietrza atmosferycznego.
Author Monika Załuska (FCEE)
Monika Załuska,,
- Faculty of Civil and Environmental Engineering
Pages74-84
Book Bogusz Małgorzata, Wojcieszak Monika, Rachwał Piotr (eds.): Poszerzamy horyzonty, vol. 15, no. 2, 2019, Mateusz Weiland Network Solutions, ISBN 978-83-63216-20-7, 449 p.
Keywords in EnglishPM10, zanieczyszczenie powietrza, spaliny, jakość powietrza, pyły zawieszone
Internal identifierROC 19-20
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 29-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?