Logistics in the light of the ageing population

Marta Jarocka

Abstract

The aim of this article is to highlight the problem of the ageing society that will be faced by the broadly defined logistics discipline. A systematic growth in the percentage of the elderly in the total population has been observed for many years. Numerous publications on population forecasts provide evidence for the shaping of the new demographic order on a global scale. This problem has been more and more frequently perceived not only as an economic and social threat but also as a development opportunity for those companies that will offer innovative solutions adjusted to the needs of the elderly. The ageing society also becomes a potential that should be noticed by enterprises providing logistics services as well. The article includes the literature studies in the areas of demography and grey power logistics. It presents the results of demographic forecasts. The article describes opportunities and threats associated with the trend of the ageing population. It also shows a senior-oriented policy in the EU and Poland. The paper introduces the issue of the grey power logistics as a megatrend in logistics and discusses logistics challenges in the light of the ageing society.
Author Marta Jarocka (FEM / ICCEEILSS)
Marta Jarocka,,
- International Chineese and Central-Eastern European Institute of Logistics and Service Sciences
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (0 pkt)
Issue year2019
No383
Pages7-19
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishstarzejące się społeczeństwo, logistyka ukierunkowana na ludzi starszych, usługi logistyczne
Keywords in Englishageing population, grey power logistics, logistics services
Abstract in Polish Celem artykułu jest zaakcentowanie problemu starzejącego się społeczeństwa, z którym będzie musiała się zmierzyć szeroko rozumiana logistyka. Od wielu lat mówi się o systematycznym wzroście odsetka ludzi starszych w populacji. Publikowane liczne prognozy ludności świadczą bowiem o kształtowaniu się nowego porządku demograficznego świata. Coraz częściej problem ten postrzega się nie tylko jako zagrożenie ekonomiczne i społeczne, ale również jako szansę na rozwój firm, które zaproponują innowacyjne rozwiązania dostosowane do potrzeb ludzi starszych. Starzejące się społeczeństwo jest także potencjałem, który powinien zostać zauważony przez przedsiębiorstwa świadczące usługi logistyczne. W artykule zaprezentowano wyniki prognoz demograficznych. Omówiono szanse i zagrożenia związane z trendem starzejącego się społeczeństwa oraz zwrócono uwagę na postawę Unii Europejskiej i polskiego rządu wobec analizowanego problemu. W opracowaniu przedstawiono również zagadnienie grey power logistics jako megatrendu w logistyce oraz zidentyfikowano wyzwania, jakie stoją przed logistyką wobec starzejącego się społeczeństwa.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_381_400/SE_383/01.pdf
Internal identifierROC 19-20
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 17-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?