Podstawy etyki zawodowej uczestników procesu inwestycyjnego w budownictwie w aspekcie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy

Jerzy Obolewicz

Abstract

Safety and health protection at work during the implementation of investment processes in construction is becoming increasingly important. The processes during which construction works are created are characterized by a high level of threats to the health and life of participants taking part in the implementation of a construction project. These hazards are the result of improper design, construction of the building and its use, working conditions, high variability of weather conditions and employee behavior resulting from applicable legal requirements, principles and culture of work safety or omission of broadly understood security issues related to the object. The article presents the importance of professional ethics in ensuring and maintaining an appropriate level of safety and health in the life of a building
Author Jerzy Obolewicz (FCEE / DCRE)
Jerzy Obolewicz,,
- Department of Construction and Road Engineering
Journal seriesInżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, ISSN 2450-1859, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No3
Pages39-45
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbudownictwo, proces inwestycyjny, etyka zawodowa, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
Keywords in Englishconstruction, investment process, professional ethics, safety and health protection
Abstract in PolishBezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy podczas realizacji procesów inwestycyjnych w budownictwie nabiera coraz większego znaczenia. Procesy, podczas których powstają obiekty budowlane charakteryzują się wysokim poziomem zagrożeń dla zdrowia i życia uczestników biorących udział w realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Zagrożenia te są skutkiem niewłaściwego projektowania, realizacji obiektu budowlanego i jego użytkowania, warunków pracy, dużą zmiennością warunków atmosferycznych oraz zachowań pracowników wynikających z obowiązujących wymagań prawa, zasad i kultury bezpieczeństwa pracy lub pominięcia zagadnień szeroko pojętego bezpieczeństwa związanego z obiektem. W artykule przedstawiono znaczenie etyki zawodowej w zapewnianiu i utrzymaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w życiu obiektu budowlanego
Internal identifierROC 19-20
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?