Polityka oparta na klastrach w dokumentach strategicznych regionów Polski Wschodniej

Małgorzata Borkowska-Niszczota

Abstract

urpose – The purpose of this article is to identify, on the basis of the assumptions of strategic documents of the voivodships of Eastern Poland, the interest of regional authorities in clusters as instruments of regional development, implementation of innovations and regional specializations and support provided for their development.Research method – The desk research technique was used for the realization of the objective. The strategic documents (i.e. regional development strategies and regional innovation strategies) from the following voivodeships: Podkarpackie, Podlaskie, Lubelskie, Warminsko-Mazurskie, Świętokrzyskie were analysed. Results – The results of the analysis show that despite the interest of the authorities in clusters as tools for activating the development of the regions, most documents lack any defined policy solutions based on clusters
Author Małgorzata Borkowska-Niszczota (FEM / DTE)
Małgorzata Borkowska-Niszczota,,
- Department of Tourism Economy
Other language title versionsCluser-based policy in strategic documents of eastern Poland regions
Journal seriesOptimum. Studia Ekonomiczne, [Optimum. Studia Ekonomiczne], ISSN 1506-7637, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No3
Pages106-124
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishklastry, dokumenty strategiczne, polityka oparta na klastrach, instrumenty wsparcia
Keywords in Englishclusters, strategic documents, cluster-based policy, support instruments
Abstract in PolishCel – Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie na podstawie założeń dokumentów strategicznych województw Polski Wschodniej zainteresowania władz regionalnych klastrami, jako instrumentami rozwoju regionalnego, wdrażania innowacji i regionalnych specjalizacji oraz przewidzia-nego na ich rozwój wsparcia.Metoda badań – Dla realizacji celu wykorzystano technikę desk research. Analizie poddano dokumenty strategiczne województw: podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, święto-krzyskiego, tj. strategie rozwoju regionalnego oraz regionalne strategieinnowacji.Wnioski – Z przeprowadzonej analizy wynika, że pomimo zainteresowania władz klastrami jako narzędziami aktywizującymi rozwój regionów, w większości dokumentów brakuje konkretnych rozwią-zań prowadzenia polityki opartej o klastry.
DOIDOI:10.15290/oes.2019.03.97.08
URL http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/137
Internal identifierROC 19-20
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 20-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?