Criterion for crack initiation from notch located at the interface of bi-material structure

Grzegorz Mieczkowski

Abstract

The fracture process of bi-material structure with the notch was analysed in this work. For fracture prediction, a criterion based on the Theory of Critical Distances was used. Under analysis were elements made of aluminium alloy and polymer combination (with a various structural notch-tip angle), which then were subjected to the three-point bending test. Values of critical loads resulting from the used hypothesis were compared with values obtained from the experiment. Validation of the selected criterion required defining a qualitative and quantitative description of singular stress fields present around the structural notch-tip area. Therefore, such solutions were obtained and methodology of their determining was discussed.
Author Grzegorz Mieczkowski (FME / DMDTE)
Grzegorz Mieczkowski,,
- Department of Machinery Design and Thermal Engineering
Journal seriesEksploatacja i Niezawodność, ISSN 1507-2711, (N/A 100 pkt)
Issue year2019
Vol21
No2
Pages301-310
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinicjacja procesu pękania, bi-materiały, osobliwe pola naprężeń, współczynniki intensywności naprężeń
Keywords in Englishcrack initiation, interface fracture, bi-materials, singular stress fields, stress intensity factors
ASJC Classification2209 Industrial and Manufacturing Engineering; 2213 Safety, Risk, Reliability and Quality
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących pękania struktury bi-materiałowej z karbem usytuowanym na interfejsie. Do prognozowania inicjacji procesu pękania zastosowano kryterium oparte na punktowej teorii krytycznych dystansów. Analizowano elementy wykonane ze stopu aluminium i polimerów (PC, PMMA), które poddane były trójpunktowemu zginaniu. Wartości obciążeń krytycznych wynikających z wykorzystanej hipotezy porównano z wartościami uzyskanymi z eksperymentu. Walidacja wybranego kryterium wymagała określania jakościowego i ilościowego opisu osobliwych pól naprężeń, występujących w okolicy wierzchołkowej karbu strukturalnego. W związku z tym, uzyskano takie rozwiązania i omówiono metodykę ich otrzymywania.
URL http://ein.org.pl/sites/default/files/2019-02-15.pdf
Internal identifier000045289
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)100
Score sourcejournalList
ScoreBUT score = 30.0
Ministerial score = 100.0, 11-03-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 1.43; WoS Impact Factor: 2018 = 1.806 (2) - 2018=1.588 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?