Drzewa - pomniki przyrody na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Joanna Pietrzak-Zawadka , Sebastian Juszko , Tomasz Kuć , Radosław Lewoń , Michał Ostrowski , Justyna Rogalska , Paweł Zalewski

Abstract

The aim of the research was to update information and inventory of trees recognized as natural monuments in the Suwałki Landscape Park. The scope of work also included determining their protection status. The research results showed that trees considered as natural monuments are in some cases difficult to find, often they do not have signs. However, they are the potential to use them as tourist attractions, especially in the areas of landscape parks. An important issue is the distinction of specimens and objects that stand out among other natural creations
Autor Joanna Pietrzak-Zawadka (WBiNoŚ)
Joanna Pietrzak-Zawadka
- Wydział Budownictwa i Nauki o Środowisku
, Sebastian Juszko
Sebastian Juszko
-
, Tomasz Kuć
Tomasz Kuć
-
, Radosław Lewoń
Radosław Lewoń
-
, Michał Ostrowski
Michał Ostrowski
-
, Justyna Rogalska (WBiNoŚ)
Justyna Rogalska
- Wydział Budownictwa i Nauki o Środowisku
, Paweł Zalewski (WBiNoŚ)
Paweł Zalewski
- Wydział Budownictwa i Nauki o Środowisku
Paginacja85-97
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0,60
Książka Wojciechowska Jolanta, Makowska-Iskierka Marzena (red.): Warsztaty z geografii turyzmu , vol. 9, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN 978-83-8142-698-5, [978-83-8142-699-2], 179 s.
Słowa kluczowe w języku polskimSuwalski Park Krajobrazowy, pomnik przyrody, przyroda Polski Wschodniej, drzewo-pomnik przyrody
Słowa kluczowe w języku angielskimSuwałki Landscape Park, natural monument, nature of Eastern Poland, tree – natural monument
Streszczenie w języku polskimCelem badań członków Studenckiego Koła Naukowego Leśników Politechniki Białostockiej była aktualizacja informacji o drzewach uznanych za pomniki przyrody na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Zakres prac obejmował również określenie ich stanu ochrony oraz ukazanie możliwości wykorzystania tych okazów jako atrakcji turystycznych. Wyniki badań wykazały, że drzewa ustanowione jako pomniki przyrody są w niektórych przypadkach trudne do odnalezienia w terenie. Popularność pomnikowych drzew jako obiektów turystycznych jest zróżnicowana. Drzewa jako elementy naturalnego krajobrazu wśród bogactwa zasobów przyrodniczych mogą stać się podstawą rozwoju turystyki edukacyjnej. Wydaje się jednak, że mogą one stanowić uzupełnienie rozbudowanego produktu turystycznego na tego typu obszarach
Identyfikator wewnętrznyROC 19-20
Językpl polski
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjipublisherList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 20.0, 18-02-2020, MonographChapterAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?