Time-Optimal Position Control of DC Motor Servo Drive

Andrzej Andrzejewski

Abstract

Time optimal position control method is obtained differently on the basis of position, speed and motor current responses to DC motor voltage steps by applying dynamic programming method. As the result, the position overshoot and chattering is completely eliminated.
Author Andrzej Andrzejewski (FEE / DPEED)
Andrzej Andrzejewski,,
- Department of Power Electronics and Electric Drives
Other language title versionsOptymalno-czasowe sterowanie położeniem servonapędu z silnikiem prądu stałego
Journal seriesPrzegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol95
No12
Pages85-88
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish sterowanie czasowo-optymalne, regulacja położenia, programowanie dynamiczne, silnik prądu stałego
Keywords in English time-optimal control, position control, dynamic programming, DC motor
ASJC Classification2208 Electrical and Electronic Engineering
Abstract in PolishMetodę optymalno-czasowej regulacji położenia uzyskano inaczej czyli na podstawie odpowiedzi położenia, prędkości oraz prądu silnika DC po skokowej zmianie napięcia DC zasilającego silnik prądu stałego oraz stosując metodę programowania dynamicznego. W rezultacie całkowicie wyeliminowano przeregulowanie położenia oraz zjawisko zwane „chattering”. (Optymalno-czasowe sterowanie położeniem servonapędu z silnikiem prądu stałego).
DOIDOI:10.15199/48.2019.12.16
URL http://pe.org.pl/articles/2019/12/16.pdf
Internal identifierROC 19-20
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 17-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.434; WoS Impact Factor: 2011 = 0.244 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?