Podwójna rozmyta metoda TOPSIS wspomagająca podejmowanie decyzji grupowych

Dariusz Kacprzak

Abstract

Multiple Criteria Decision Making methods, such as TOPSIS, have become very popular in recent years and are frequently applied to solve many real-life situations. However, the increasing complexity of the decision problems analysed makes it less feasible to consider all the relevant aspects of the problems by a single decision maker. As a result, many real-life problems are discussed by a group of decision makers. In such a group each decision maker can specialize in a different field and has his/her own unique characteristics, such as knowledge, skills, experience, personality, etc. This implies that each decision maker should have a different degree of influence on the final decision, i.e., the weights of decision makers should be different. The aim of this paper is to extend the fuzzy TOPSIS method to group decision making. The proposed approach uses TOPSIS twice. The first time it is used to determine the weights of decision makers which are then used to calculate the aggregated decision matrix for all the group decision matrices provided by the decision makers. Based on this aggregated matrix, the extended TOPSIS is used again, to rank the alternatives and to select the best one. A numerical example illustrates the proposed approach.
Author Dariusz Kacprzak (FCS / DM)
Dariusz Kacprzak,,
- Department of Mathematics
Journal seriesPrzegląd Statystyczny, ISSN 0033-2372, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol66
No1
Pages27-50
Publication size in sheets1.15
Keywords in Polishliczby rozmyte, MCDM, metoda TOPSIS, agregacja
Keywords in Englishfuzzy numbers, MCDM, TOPSIS method, aggregation
Abstract in PolishDyskretne metody wielokryterialnego wspomagania decyzji, takie jak TOPSIS,stały się bardzo popularne w ostatnich latach i są często stosowane w rozwiązywaniu wielu problemów życia codziennego. Jednak rosnąca złożoność analizowanych problemów powoduje trudności w rozważaniu wszystkich istotnych aspektów zagadnienia przez pojedynczego decydenta. W rezultacie wiele problemów życia codziennego jest analizowanych przez grupę decydentów. W takiej grupie każdy z decydentów może specjalizować się w różnych zagadnieniach i mieć unikalne cechy, takie jak wiedzę, umiejętności, doświadczenie, osobowość itp. Sprawia to, że każdy z decydentów powinien mieć różny wpływ na wynik końcowy, tzn. wagi decydentów powinny być różne. Celem pracy jest rozszerzenie rozmytej metody TOPSIS dla grupowego wspomagania decyzji. Proponowana metoda wykorzystuje metodę TOPSIS dwukrotnie. Pierwszy raz w celu określenia wag decydentów, które dalej posłużą do agregacji macierzy dostarczonych przez decydentów. Bazując na tej zagregowanej macierzy, metoda TOPSIS jest stosowana ponownie do uporządkowania wariantów decyzyjnych i wskazania wariantu końcowego. Przykład liczbowy ilustruje proponowaną modyfikację.
URL http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Zeszyty/PS_2019_66_1.pdf#page=29
Internal identifier000045477
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; after publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 24-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?