Determinanty rozwoju podlaskiego rynku mieszkaniowego

Izabela Stalończyk

Abstract

For most people, housing is considered as a basic good, providing a sense of security and guaranteeing some stability. Studies show, that the housing situation in Poland i systematically improving. The article examines the basic social and economic factors affecting demand and supply in the Podlasie housing market. The results were compared with national data. The analysis of the data shows that despite the much worse economic situation of the inhabitants of the Podlasie region. There is a growing interest in buying small apartments for rent. This is a high risk investment due to the payback period. The economic downturn can significantly reduce investors' profits from buying real estate.
Author Izabela Stalończyk (FEM / DMEF)
Izabela Stalończyk,,
- Department of Management, Economics and Finance
Other language title versionsDevelopment determinants of the Podlasie housing market
Journal seriesAkademia Zarządzania, ISSN 2544-512X, (0 pkt)
Issue year2019
Vol3
No4
Pages110-121
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishmieszkanie, dochody osobiste, inwestycja
Keywords in Englishhousing market, flat, investment
Abstract in PolishMieszkanie przez większość osób jest uważane za dobro podstawowe, zapewniające poczucie bezpieczeństwa i gwarantujące pewną stabilizację. Badania dowodzą, że sytuacja mieszkaniowa Polaków ulega systematycznej poprawie. W artykule przeanalizowano podstawowe czynniki społeczne i ekonomiczne, wpływające na popyt i podaż na podlaskim rynku mieszkaniowym. Wyniki porównano z danymi ogólnokrajowymi. Z analizy danych wynika, że pomimo znacznie gorszej sytuacji ekonomicznej mieszkańców województwa podlaskiego nie maleje popyt na mieszkania, których cena systematycznie wzrasta, chociaż znacznie wolniej niż w pozostałych, dużych miastach Polski. Rośnie zainteresowanie zakupem małych mieszkań na wynajem. Jest to inwestycja obarczona dużym ryzykiem, ze względu na okres zwrotu poniesionych nakładów. Spowolnienie gospodarcze może znacznie ograniczyć zyski inwestorów z zakupu nieruchomości.
URL http://info.wiz.pb.edu.pl/Nauka/Czasopismo-Akademia-Zarz%C4%85dzania
Internal identifierROC 19-20
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 10-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?