Wypalenie zawodowe w pracy pielęgniarskiej – studium empiryczne

Joanna Jończyk , Monika Siwicka

Abstract

Currently, one of the most serious negative phenomena occurring in working conditions is occupational burnout. At the same time, in some professional situations, such as in nurs-ing, the involvement of the labour force and energy in order to help others is additionally conditioned by the specificity of work resulting from the provision of services concerning health and human life. Therefore, the aim of this article is to identify the symptoms of oc-cupational burnout of a randomly selected group of nurses working in the SPZOZ – Public Hospital in Białystok. The results of the study do not indicate that the occupational burnout syndrome in this hospital is a big problem. Nevertheless, among the symptoms of this in-disposition in the individual plane, exhaustion and stress fatigue were most often indicated. On the interpersonal level, the most important symptoms recognized were: irritation caused by minor problems at work, hypersensitivity, loss of empathy and discomfort due to lack of recognition. The most significant for nurses at the organizational level were symp-toms connected with work overload and its unspecified range.
Author Joanna Jończyk (FEM / DOM)
Joanna Jończyk,,
- Department of Organization and Management
, Monika Siwicka (FEM)
Monika Siwicka,,
- Faculty of Engineering Management
Other language title versionsBurnout in nursing work – empirical study
Journal seriesAkademia Zarządzania, ISSN 2544-512X, (0 pkt)
Issue year2019
Vol3
No3
Pages54-66
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwypalenie zawodowe, pielęgniarki, szpital
Keywords in Englishprofessional burnout, nurses, hospital
Abstract in PolishObecnie jednym z najpoważniejszych negatywnych zjawisk występujących w warunkach pracy jest wypalenie zawodowe. Przy czym w niektórych zawodowych jak np. w pielęgniar-stwie zaangażowanie sił i energii na rzecz pomagania innym, jest dodatkowo uwarunko-wane specyfiką pracy wynikającą ze świadczenie usług dotyczących zdrowia i życia ludz-kiego. Dlatego też celem niniejszego artykułu jest identyfikacja objawów wypalenia zawo-dowego wybranej losowo grupy pielęgniarek pracujących w SPZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku. Wyniki badania nie wskazują, że syndrom wypalenia zawodo-wego w tym szpitalu jest dużym problemem. Niemniej jednak wśród objawów tej niedyspo-zycji w płaszczyźnie indywidualnej najczęściej wskazywano wyczerpanie, zmęczenie, stres. Z kolei w płaszczyźnie interpersonalnej za najistotniejsze objawy uznano: irytację spowodo-waną drobnymi problemami w pracy, przewrażliwienie, spadek empatii oraz dyskomfort z powodu braku uznania. Jako najbardziej znaczące dla pielęgniarek w płaszczyźnie organi-zacyjnej były objawy dotyczące zbyt dużego zakresu zadań oraz nieokreślone granice pracy.
URL http://info.wiz.pb.edu.pl/Nauka/Czasopismo-Akademia-Zarz%C4%85dzania
Internal identifierROC 19-20
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 04-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?