Ocena zmiany energii odkształcenia modyfikowanych lepiszczy asfaltowych w funkcji temperatury

Raman Pakholak , Andrzej Plewa

Abstract

The paper presents the results of analysis and research of strain energy change of modified bitumen binders (elastomer modified bitumen and rubber modified bitumen) as a function of temperature. Studies and analyzes have shown that parameters obtained in a ductility test with simultaneousmeasurement of the tensile strength: strain energy and maximum tensile strength defined as a function of temperature are very important parameters of asphalt binders quality assessment
Autor Raman Pakholak (WBiNoŚ)
Raman Pakholak
- Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
, Andrzej Plewa (WBiNoŚ/KBiID)
Andrzej Plewa
- Katedra Budownictwa i Inżynierii Drogowej
Tytuł czasopisma/seriiMateriały Budowlane, ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X, (0 pkt)
Rok wydania2019
Nr6
Paginacja61-62
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0,30
Słowa kluczowe w języku polskimasfalt; elastomeroasfalt; lepiszcze gumowo-asfaltowe; energia odkształcenia
Słowa kluczowe w języku angielskimbitumen; elastomer modified bitumen; rubber modified bitumen; strain energy
Streszczenie w języku polskimW artykule przedstawiono wyniki badań i analiz zmiany energii odkształcenia modyfikowanych lepiszczy asfaltowych (elastomeroasfaltów i lepiszczy gumowo-asfaltowych) w funkcji temperatury. Przeprowadzone badania i analizy wykazały, że parametry uzyskane w badaniu ciągliwości w duktylometrze z jednoczesnym pomiarem siły rozciągającej: energia odkształcenia i maksymalna siła rozciągania określone w funkcji temperatury są bardzo dobrymi parametrami oceny jakości lepiszczy asfaltowych
DOIDOI:10.15199/33.2019.06.08
Identyfikator wewnętrznyROC 19-20
Językpl polski
Punktacja (całkowita)5
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 18-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?