Perception of conflicts in the organization by employees

Anna Adamska , Joanna Samul

Abstract

Conflicts within organizations are normal. Where people work together, conflict situations can always happen. People are distinguished by their behavior, approach to life, values, religion or culture in which they grew up. The way they perceive conflict situations can vary according to age or gender. Thus, the aim of this article is to determine how employees perceive the conflicts that arise within the organization and how their approach varies ac-cording to age and gender. In order to achieve the aim, a literature review and survey was conducted among 120 employees of different companies.
Autor Anna Adamska (WIZ)
Anna Adamska
- Wydział Inżynierii Zarządzania
, Joanna Samul (WIZ/KZEiF)
Joanna Samul
- Katedra Organizacji i Zarządzania
Inne wersje tytułuPodejście pracowników do konfliktów w organizacji
Tytuł czasopisma/seriiAkademia Zarządzania, ISSN 2544-512X, (0 pkt)
Rok wydania2019
Tom3
Nr3
Paginacja19-28
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0,50
Słowa kluczowe w języku polskimkonflikt, zarządzanie konfliktem, zarządzanie pracownikami
Słowa kluczowe w języku angielskimconflict, conflicts management, managing of employees
Streszczenie w języku polskimPrzedmiotem badań prowadzonych w ramach niniejszego artykułu jest kwestia stosunku pracowników do konfliktów wewnątrz organizacji. Głównym celem badań jest poznanie, jak pracownicy postrzegają konflikty wewnątrz organizacji. Kwestia ta wydaje się szczególnie istotna, ponieważ wiele badań pokazuje, że wiek i płeć wpływają na to, jak dana osoba po-strzega konflikt. Organizacje muszą dostosować swoje podejście do każdego poszczegól-nego pracownika w zakresie zarządzania kadrą kierowniczą wyższego szczebla. Zgodnie z podziałem, w którym młodzi ludzie postrzegają konflikt jako potencjał, a osoby starsze jako problem, menedżerowie powinni zwracać uwagę i dostosowywać rozwiązania do ludzi i samego konfliktu. Konflikty pojawiają się nie tylko w życiu codziennym, ale także w pracy. Ważne jest, aby nie tylko samo kierownictwo rozumiało, że podejście do konfliktów różni się od podejścia samego człowieka, ale również pracownicy powinni rozumieć, że nie wszy-scy są tacy sami. Konflikty między ludźmi w tym samym wieku mogą być zupełnie inne niż między młodymi i starszymi. Dlatego ważne jest, aby każda ze stron rozumiała, że nie można mierzyć wszystkich swoją miarą. Konflikt będzie przynosił pozytywne efekty tylko wtedy gdy sposób rozwiązywania konfliktów będzie odpowiedni i dopasowany do obu stron.
URL http://info.wiz.pb.edu.pl/Nauka/Czasopismo-Akademia-Zarz%C4%85dzania
Identyfikator wewnętrznyROC 19-20
Języken angielski
LicencjaInna otwarta licencja
Punktacja (całkowita)5
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 17-02-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?