Perception of conflicts in the organization by employees

Anna Adamska , Joanna Samul

Abstract

Conflicts within organizations are normal. Where people work together, conflict situations can always happen. People are distinguished by their behavior, approach to life, values, religion or culture in which they grew up. The way they perceive conflict situations can vary according to age or gender. Thus, the aim of this article is to determine how employees perceive the conflicts that arise within the organization and how their approach varies ac-cording to age and gender. In order to achieve the aim, a literature review and survey was conducted among 120 employees of different companies.
Author Anna Adamska (FEM)
Anna Adamska,,
- Faculty of Engineering Management
, Joanna Samul (FEM/DMEF)
Joanna Samul,,
- Department of Organization and Management
Other language title versionsPodejście pracowników do konfliktów w organizacji
Journal seriesAkademia Zarządzania, ISSN 2544-512X, (0 pkt)
Issue year2019
Vol3
No3
Pages19-28
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishkonflikt, zarządzanie konfliktem, zarządzanie pracownikami
Keywords in Englishconflict, conflicts management, managing of employees
Abstract in PolishPrzedmiotem badań prowadzonych w ramach niniejszego artykułu jest kwestia stosunku pracowników do konfliktów wewnątrz organizacji. Głównym celem badań jest poznanie, jak pracownicy postrzegają konflikty wewnątrz organizacji. Kwestia ta wydaje się szczególnie istotna, ponieważ wiele badań pokazuje, że wiek i płeć wpływają na to, jak dana osoba po-strzega konflikt. Organizacje muszą dostosować swoje podejście do każdego poszczegól-nego pracownika w zakresie zarządzania kadrą kierowniczą wyższego szczebla. Zgodnie z podziałem, w którym młodzi ludzie postrzegają konflikt jako potencjał, a osoby starsze jako problem, menedżerowie powinni zwracać uwagę i dostosowywać rozwiązania do ludzi i samego konfliktu. Konflikty pojawiają się nie tylko w życiu codziennym, ale także w pracy. Ważne jest, aby nie tylko samo kierownictwo rozumiało, że podejście do konfliktów różni się od podejścia samego człowieka, ale również pracownicy powinni rozumieć, że nie wszy-scy są tacy sami. Konflikty między ludźmi w tym samym wieku mogą być zupełnie inne niż między młodymi i starszymi. Dlatego ważne jest, aby każda ze stron rozumiała, że nie można mierzyć wszystkich swoją miarą. Konflikt będzie przynosił pozytywne efekty tylko wtedy gdy sposób rozwiązywania konfliktów będzie odpowiedni i dopasowany do obu stron.
URL http://info.wiz.pb.edu.pl/Nauka/Czasopismo-Akademia-Zarz%C4%85dzania
Internal identifierROC 19-20
Languageen angielski
LicenseOther open licence
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 17-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?