Optimal input signal design for fractional-order system identification

Wiktor Jakowluk

Abstract

The optimal design of excitation signal is a procedure of generating an informative input signal to extract the model parameters with maximum pertinence during the identification process. The fractional calculus provides many new possibilities for system modeling based on the definition of a derivative of noninteger-order. A novel optimal input design methodology for fractional-order systems identification is presented in the paper. The Oustaloup recursive approximation (ORA) method is used to obtain the fractional-order differentiation in an integer order state-space representation. Then, the presented methodology is utilized to solve optimal input design problem for fractional-order system identification. The fundamental objective of this approach is to design an input signal that yields maximum information on the value of the fractional-order model parameters to be estimated. The method described in this paper was verified using a numerical example, and the computational results were discussed.
Autor Wiktor Jakowluk (WI/KMCiGK)
Wiktor Jakowluk
- Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej
Tytuł czasopisma/seriiBulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, ISSN 0239-7528, (N/A 100 pkt)
Rok wydania2019
Tom67
Nr1
Paginacja37-44
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0,50
KonferencjaInternational Conference on Fractional Signals and Systems (FSS 2017), 2017, 09-10-2017 - 11-10-2017, Łódź , Polska
Słowa kluczowe w języku angielskimfractional calculus, optimal input design, Oustaloup recursive method, parameter identification
Klasyfikacja ASJC Artificial Intelligence1702; Computer Networks and Communications1705; Information Systems1710; General Engineering2200; Atomic and Molecular Physics, and Optics3107
DOIDOI:10.24425/bpas.2019.127336
URL http://www.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/127336/edition/111101/content
Identyfikator wewnętrzny000045055
Języken angielski
LicencjaUznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND)
Punktacja (całkowita)100
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja PB = 24.0, 22-05-2019
Punktacja MNiSW = 100.0, 03-04-2020, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 1,293; Impact Factor WoS: 2018 = 1,277 (2) - 2018=1.256 (5)
Liczba cytowań*
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?