Zmiany zawartości ołowiu w glebach ornych dorzecza rzeki Bug w latach 1995-2015

Urszula Tarasiuk

Abstract

Zjawisko występowania pierwiastków śladowych w środowisku przy wysokich koncentracjach powoduje negatywne oddziaływanie na ludzi (Jain 2004, Bradl 2005, Walker i in. 2006, Spurgeon i in. 2008). Ołów stanowi istotny surowiec dla wielu gałęzi przemysłu. Produkcja i konsumpcja Pb w procesach przemysłowych wpływa na koncentracje Pb na całym świecie, a głównymi producentami są m. in. Chiny, Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk i Szwecja (Qu i in., 2014). Celem artykułu jest wykonanie analizy zawartości ołowiu w glebach ornych w obrębie dorzecza rzeki Bug. Ocenę przeprowadzono na podstawie wyników uzyskanych w ramach badań Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 1995 - 2015. Badania zostały zrealizowane przez Instytut Upraw i Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Próbki natomiast pobrano z głębokości 0-20 cm z powierzchni ok. 100 m2 (http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/). Przeprowadzona analiza wykazała, że zawartości średnie ołowiu w glebach użytkowanych rolniczo dorzecza rzeki Bug mieściły się w zakresie o od 8,663,06 mg·kg-1 do 13,077,29 mg·kg-1. Minimalną zawartość ołowiu zaobserwowano w 2015 roku, w miejscowości Polatycze, gdzie osiągnęła wartość 4,50 mg·kg-1. Z kolei maksymalne stężenie badanego pierwiastka odnotowano na poziomie 39,20 mg·kg-1 w 2010 roku, w miejscowości Kałuszyn.
Author Urszula Tarasiuk (FCEE)
Urszula Tarasiuk,,
- Faculty of Civil and Environmental Engineering
Pages295-602
Publication size in sheets0.5
Book Bogusz Małgorzata, Wojcieszak Monika, Rachwał Piotr (eds.): Poszerzamy horyzonty, vol. 13, 2019, Mateusz Weiland Network Solutions, ISBN 978-83-63216-17-7, 845 p.
Keywords in Polishgleba, dorzecze, rzeka Bug, pierwiastki śladowe
URL http://www.konferencja-eureka.pl/
Internal identifierROC 19-20
Languagepl polski
LicensePublisher website (books and chapters only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 29-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?