Wpływ dodatku bentonitu na właściwości uszczelniające popiołu lotnego

Mariola Wasil

Abstract

In process of choosing material to be built in sealing layer it is necessary to obtain its hydraulic conductivity. Laboratory tests of hydraulic conductivity were conducted on fly ash and fly ash with 5, 10 or 15% of bentonite addition. The samples were tested in the Rowe-Barden consolidometer. It was observed, that bentonite addition has influence on the decrease of the hydraulic conductivity of tested mixtures. The obtained results show that tested materials are accurate to be built in landfill sealing layers
Autor Mariola Wasil (WBiNoŚ/KGiMK)
Mariola Wasil
- Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji
Inne wersje tytułuThe influence of the bentonite addition on the sealing properties of fly ash
Tytuł czasopisma/seriiMateriały Budowlane, ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X, (0 pkt)
Rok wydania2019
Nr5
Paginacja56-57
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0,30
Słowa kluczowe w języku polskimprzewodność hydrauliczna, popiół lotny, bentonit, warstwa uszczelniająca, składowisko odpadów
Słowa kluczowe w języku angielskimhydraulic conductivity, fly ash, bentonite, sealing layer, landfill
Streszczenie w języku polskim W przypadku doboru materiału do budowy warstwy uszczelniającej niezbędne jest określenie jego współczynnika filtracji. Badania przewodności hydraulicznej przeprowadzono dla popiołu lotnego oraz popiołu lotnego z dodatkiem 5, 10 lub 15% bentonitu. Próbki badano w warunkach niemożliwej bocznej rozszerzalności przy użyciu konsolidometru typu Rowe’a-Bardena. Zaobserwowano wpływ dodatku bentonitu na zmniejszenie wartości przewodności hydraulicznej badanych mieszanin. Otrzymane z badań wartości współczynnika filtracji wskazują, że badane materiały mogą być stosowane do wbudowywania w warstwy uszczelniające składowisk odpadów
DOIDOI:10.15199/33.2019.05.11
Identyfikator wewnętrznyROC 19-20
Języken angielski
Punktacja (całkowita)5
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?